កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

Share:

តើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ? 

គោលបំណងនៃការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំគឺដើម្បីស្វែងរកកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺផ្សេងៗ និងដើម្បីជួយយើងរកមើលជំងឺនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អ ដើម្បីឪ្យយើងអាចកែសម្រួលការប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃឪ្យប្រសើរជាងមុន ដូចជាឥរិយាបថនៃការហូបចុក ហាត់ប្រាណ ឬសម្រាកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលផ្តល់ដំបូន្មានដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែករក្សានិងថែទាំសុខភាពមកជាច្រើនឆ្នាំ។

  1. អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវពិនិត្យ​សុខភាព​ត្រូវ​ចៀសវាង​ ការពិសារទឹកនិងចំណីអាហារ​រយៈ ៨-១២ម៉ោង មុនពេលពិនិត្យ
  2. ស្ត្រី​ដែល​នឹង​ត្រៀមពិនិត្យ​សុខភាព​គួរ​មក​ពិនិត្យក្រោយ ៧-១០ថ្ងៃ ​នៃ​ការ​មក​រដូវ
  3. អ្នកអាចលេបថ្នាំរបស់អ្នកបានដូចធម្មតា លើកលែងតែថ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម
  4. កំណត់ពេលនៃការណាត់ ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក សូមធ្វើការណាត់យ៉ាងហោចណាស់ ២៤ម៉ោងជាមុន ហើយនាំយកថ្នាំទាំងអស់របស់អ្នកនៅថ្ងៃណាត់ជួប។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬធ្វើការណាត់,​​ សូមទាក់ទងមកកាន់

EXECUTIVE HEALTHCARE Center, 11th Floor, Main Building, Vejthani Hospital
+66(0)89-219000 (Cambodia Hotline)