แพ็กเกจและโปรแกรม Archive - Page 3 of 7 - โรงพยาบาลเวชธานี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT Scan)
ตรวจเร็ว ได้รับปริมาณรังสีน้อย แม่นยำ ปลอดภัย ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
Follow Up – Check Up
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพมาแล้ว และต้องการตรวจซ้ำเพื่อติดตามผลการตรวจอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป รายการตรวจสุขภาพ 15 รายการ ราคา 2,500 บาท (ปกติ 4,800 บาท)
แพ็กเกจเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อที่เต้านม Core Needle Biopsy
แพ็กเกจเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อที่เต้านม Core Needle Biopsy 17,500 บาท เงื่อนไข: ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้สำหรับเจาะเต้านม 1 จุด ราคานี้รวมค่าห้องทำหัตถการแล้ว ราคานี้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2565
แพ็กเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม Breast mass surgery
แพ็กเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม Breast mass surgery โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม ราคา 140,000 บาท หากคุณคลำพบก้อนที่เต้านม,รักแร้ หรือ ผลการตรวจ แมมโมแกรมพบความผิดปกติ
พร้อมรับมืออย่างเข้าใจ เพื่อให้ลูกเติบโตสมวัย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย ผลกระทบทางด้านร่างกาย หยุดสูงก่อนวัย ทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ย ในเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนเร็วขึ้น ผลกระทบทางด้านร่างกาย หยุดสูงก่อนวัย ทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ย ในเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนเร็วขึ้น
โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก
ลูกเติบโตสมวัยหรือไม่? ลูกเตี้ยไปไหม? ลูกสูงได้อีกไหม? โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ ราคา 3,900 บาท
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย GnRH Stimulation Test ราคา 9,900 บาท หนุ่มสาวก่อนวัย ส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ และความสูงของลูก
วัคซีนเด็กโรค IPD
IPD (Invasive Pneumococcal Disease) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในเด็กที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัสทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดบวมรวมถึงโรคหูชั้นกลางอักเสบและโรคไซนัสอักเสบ
แพ็กเกจวัคซีน หนูน้อยสุขภาพดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก
1.ราคานี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 2.ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 3.ราคานี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 4.ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้กับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 5.โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language