แพ็กเกจและโปรโมชัน

Result 19 - of

MORPHEUS8 ฮีโร่กู้ผิวยับยกกระให้ผิวฟู
เงื่อนไขการใช้บริการ รวมค่าแพทย์และการพยาบาลแล้ว ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566-2568 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566-2568 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำ ทุกชนิด ได้กับน้ำ 1/4 แก้ว ยกเว้น ยาที่รักษาโรคเบาหวาน

โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ฟื้นฟูได้ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์ ROBOTIC ASSISTED TRAINING ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งฟื้นตัวดี
โปรแกรมการฝึกที่คุณจะได้รับ โปรแกรมครบวงจร ออกแบบเฉพาะบุคคล เน้นทั้งคุณภาพการฝึก และจำนวนการฝึก ฝึกมือ, แขน, ขา, โดยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย

1 เดือนเปลี่ยนชีวิต กับโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
โปรแกรมการฝึกที่คุณจะได้รับ โปรแกรมครบวงจร ออกแบบเฉพาะบุคคล  เน้นทั้งคุณภาพการฝึก และจำนวนการฝึก ฝึกมือ, แขน, ขา, โดยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย

ฝากครรภ์กับเวชธานี ดีอย่างไร
แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ กับโรงพยาบาลเวชธานี ราคา 19,900 บาท ดูแลโดย ทีมแพทย์สูติศาสตร์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ไม่รวมค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT Scan)
ตรวจเร็ว ได้รับปริมาณรังสีน้อย แม่นยำ ปลอดภัย ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เงื่อนไขการใช้บริการ ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

แพ็กเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม Breast mass surgery
แพ็กเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม Breast mass surgery โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม ราคา 140,000 บาท หากคุณคลำพบก้อนที่เต้านม,รักแร้ หรือ ผลการตรวจ แมมโมแกรมพบความผิดปกติ

โปรแกรมรักษา ผู้ป่วยปวดคอ ปวดหลัง และ Office Syndrome, ระบบประสาท และผู้สูงอายุ
ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มีทักษะและประสบการณ์สูง โปรแกรมหลังการผ่าตัด Resetting muscle program 10 ครั้ง 15,000 บาท RedCord Ultrasound Shock Wave Hot Pack โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุ

ข้าราชการไทย อุ่นใจยามเจ็บป่วย
ข้าราชการไทย อุ่นใจยามเจ็บป่วย ไม่ต้องรอคิวนาน มาตรฐานบริการระดับสากล เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง ราคาร่วมจ่าย 90,800 บาท ผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง ราคาร่วมจ่าย 95,500 บาท การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่ าสำรวจท่อน้ำดี ราคาร่วมจ่าย 109,400 บาท
2733