แพ็กเกจและโปรแกรม Archive - Page 3 of 7 - โรงพยาบาลเวชธานี
พร้อมรับมืออย่างเข้าใจ เพื่อให้ลูกเติบโตสมวัย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย ผลกระทบทางด้านร่างกาย หยุดสูงก่อนวัย ทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ย ในเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนเร็วขึ้น ผลกระทบทางด้านร่างกาย หยุดสูงก่อนวัย ทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ย ในเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนเร็วขึ้น
แพ็กเกจฝากครรภ์ Package Antenatal Care
รายการตรวจ ตรวจสุขภาพครรภ์อย่างละเอียดโดยสูตินรีแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL) ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti HIV) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
Q-Life Regenerative Check up
ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ราคานี้หากซื้อแล้ว
Hair loss Screening Package
Hair loss Screening Package รับคำปรึกษาและแปลผลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function test) BUN Creatinine ตรวจการทำงานของตับ
โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก
ลูกเติบโตสมวัยหรือไม่? ลูกเตี้ยไปไหม? ลูกสูงได้อีกไหม? โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโต และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ ราคา 3,900 บาท
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
โปรแกรมตรวจวินิจฉัยภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย GnRH Stimulation Test ราคา 9,900 บาท หนุ่มสาวก่อนวัย ส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ และความสูงของลูก
วัคซีนเด็กโรค IPD
IPD (Invasive Pneumococcal Disease) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในเด็กที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัสทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดบวมรวมถึงโรคหูชั้นกลางอักเสบและโรคไซนัสอักเสบ
แพ็กเกจวัคซีน หนูน้อยสุขภาพดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก
1.ราคานี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 2.ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 3.ราคานี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 4.ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้กับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 5.โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เติมวิตามินและแร่ธาตุให้กับร่างกายด้วยโปรแกรม Vitamin IV Drip
การขาดวิตามินอาจทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นการเสริมวิตามินและแร่ธาตุจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และเพิ่มความแข็งแรงและฟื้นฟูร่างกาย
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language