แพ็กเกจและโปรแกรม

Result 10 - of

สร้างภูมิต้านโรค ปี 2023
รายการวัคซีน อายุ ราคา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 15 ปี ขึ้นไป 990 แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (3 เข็ม) (ก่อนสัมผัสโรค) 2,900 แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (2 เข็ม)

โปรแกรมตรวจหัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ
ราคา 8,900 บาท (ปกติ 13,500 บาท) รายละเอียดการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง, เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray PA Upright), ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC), ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)

เบาหวานสบายใจ
เบาหวาน เงื่อนไขการใช้บริการ 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ 2. แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น 3. แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ฟื้นฟูได้ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์ ROBOTIC ASSISTED TRAINING ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งฟื้นตัวดี
โปรแกรมการฝึกที่คุณจะได้รับ โปรแกรมครบวงจร ออกแบบเฉพาะบุคคล เน้นทั้งคุณภาพการฝึก และจำนวนการฝึก ฝึกมือ, แขน, ขา, โดยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย

วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก
วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก จาก Enterovirus 71 หรือ EV 71 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี พร้อมให้บริการแล้ว 2 เข็ม ราคา 6,900.- บาท จากปกติ ราคา 8,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน รายการตรวจ ชาย หญิง ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว ราคานี้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่นี้ – 30 มิถุนายน 2566

“ หัวใจ คุณ…เริ่มมีปัญหา หรือไม่ ”
เงื่อนไขการใช้บริการ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนยหัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734-0000 ต่อ 5300, 5301

โปรแกรมตรวจประเมินการนอนหลับ
ตรวจประเมินการนอนหลับ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท ราคา 17,900 บาท ผู้ที่มีปัญหาการนอน นอนกรน มีอาการหยุดหายใจขณะหลับ

1 เดือนเปลี่ยนชีวิต กับโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
โปรแกรมการฝึกที่คุณจะได้รับ โปรแกรมครบวงจร ออกแบบเฉพาะบุคคล  เน้นทั้งคุณภาพการฝึก และจำนวนการฝึก ฝึกมือ, แขน, ขา, โดยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย
1835