ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท


ให้บริการระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ครอบคลุมครบวงจรทางด้านสมองและระบบประสาท เพราะสมองเป็นอวัยวะสำคัญ เป็นศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมด ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทุกระบบ ทั้ง การตื่น, การนอนหลับ, การเคลื่อนไหว, การทรงตัว, การเห็น, การได้ยิน, การขับถ่าย, การรับรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทอาจนำไปสู่ความพิการหรือทุพพลภาพ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาท่านด้วยมาตรฐานสูงสุด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น4 ตึก King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 5400

บริการทางการแพทย์

บริการของศูนย์สมองและระบบประสาท

การให้บริการตรวจรักษาที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรคทางระบบประสาท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

1. อายุรกรรมสมอง (Neurology) ให้การดูแลรักษาโรคหรืออาการทางระบบประสาท อาทิเช่น

 • แขนขาอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้งหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดร้าวที่ใบหน้า ปวดคอ (Headache, Migraine, Facial Pain, Chronic Pain)
 • อาการวูบ มึนงงศีรษะ เป็นลมบ่อย (Dizziness, Syncope)
 • โรคลมชัก (Epilepsy)
 • โรคสมองเสื่อม หลงลืมและพฤติกรรมผิดปกติ (Dementia, Cognition and Behavioral Disorders)
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน กล้ามเนื้อกระตุก (Movement Disorders)
 • ภาวะเส้นประสาทเสื่อม ชาปลายมือปลายเท้าจากโรคเบาหวาน (Diabetic Neuropathy)
 • อาการผิดปกติ ขณะนอนหลับ เช่น หยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน ง่วงมากผิดปกติ (Sleep Disorders)
 • กล้ามเนื้อบิดเกร็งจากโรคของสมอง (Spasticity)

2. ศัลยกรรมสมอง (Neurosurgery)

 • โรคเนื้องอกในสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Tumor)
 • อุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น AVM, Aneurysm
 • ผ่าตัดแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย (Functional Neurosurgery) เช่น โรคสั่น โรคปวด โรคลมชัก ฯลฯ

3. การตรวจวินิจฉัยทางสมอง (Neurodiagnostic)

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีวิวัฒนาการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยให้เราสามารถมองเห็นการทำงานของสมองและระบบประสาทได้โดยผ่านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ ว่าเกิดความผิดปกติในสมองส่วนใด

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้เปิดบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเพื่อค้นหาต้นตอสาเหตุของอาการหรือโรคช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างตรงจุดถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดโดยการแบ่งการตรวจดังนี้

3.1 การตรวจวินิจฉัยทางด้านประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiologic Studies)

3.1.1 ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography: EEG) ช่วยวินิจฉัยโรคลมชัก วูบ หมดสติ โรคกระตุกภาวะสมองตายและเพื่อแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายการชัก

3.1.2 ตรวจความผิดปกติจากการนอน (Polysomnography: PSG / Sleep Test) เป็นการตรวจผู้ป่วยที่มีภาวะนอนกรนหยุดหายใจหรือเกร็งกระตุกขณะนอนหลับ

3.1.3 ตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction studies: NCS)
เพื่อวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย ได้แก่ โรคมือชา เท้าชาจากเส้นประสาทอักเสบ การกดทับเส้นประสาทที่มือหรือขาการบาดเจ็บของเส้นประสาทหลังจากอุบัติเหตุ

3.1.4 ตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (Electromyogram: EMG) เป็นการตรวจกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทเพื่อวินิจฉัยแยกโรคของกล้ามเนื้อกับโรคของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ

3.1.5 ตรวจหลอดเลือดคอ (Carotid Doppler) เป็นการตรวจการไหลเวียนของเลือดบริเวณคอ เพื่อตรวจหาขนาดและความหนาของผนังหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือไขมันเกาะอยู่ภายในหรือไม่ รวมทั้งการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ช่วยวินิจฉัยผู้ที่มีความเสี่ยงอัมพาต วูบ ชาครึ่งซีก หรือมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก

3.2 การตรวจด้านรังสีวินิจฉัย (Neuroradiogy)

3.2.1 ตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นการตรวจดูความผิดปกติของสมอง เช่นโรคหลอดเลือดสมองแตก อุบัติเหตุที่ศีรษะ เนื้องอกในสมอง ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

3.2.2 การตรวจสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI Brain) เป็นการถ่ายภาพเอกซเรย์ที่สามารถให้รายละเอียดของสมองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจพบการตีบตันของหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่ระยะแรก

3.2.3 การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRA Brain) เพื่อหาความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณคอซึ่งเป็นหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง และตรวจหาความผิดปกติกรณีหลอดเลือดในสมองโป่งพอง

3.2.4 การฉีดสีทึบแสง (Cerebral Angiography) เพื่อดูพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง

นอกจากนี้ ศูนย์สมองและระบบประสาท ยังได้เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง (Multidisciplinary Teams) เช่น พยาบาลเฉพาะทางเทคนิเชียน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร รวมทั้งยังมีหอผู้ป่วยเฉพาะทาง ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยและจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อเพื่มศักยภาพในการดูแลรักษาและให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด


คณะแพทย์

นพ. ธเนศ ชาญด้วยกิจ

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศัลยศาสตร์
นพ. นริศ สมิตาสิน

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาทไฟฟ้าวินิจฉัย

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศัลยศาสตร์
นพ. พงศกร คงสาคร

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาททั่วไป

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. พงศกร พงศาพาส

ศัลยแพทย์ระบบประสาท - รังสีร่วมรักษา

ศัลยศาสตร์
นพ. ภาสิน ประสงค์วัฒนา

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศัลยศาสตร์
นพ. รัตนรัฐ อินทรัตน์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศัลยศาสตร์
นพ. วงศ์กนก ก่อวัฒนมงคล

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาททั่วไป

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. วรุตม์ สุทธิคนึง

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - โรคหลอดเลือดสมอง

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. วิญญู คู่วิมล

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - โรคหลอดเลือดสมอง

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. ศิรชัย ปิยะชน

ศัลยแพทย์ระบบประสาท - เด็ก

ศัลยศาสตร์
นพ. ศุภชัย เมิดไธสง

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศัลยศาสตร์
นพ. สอง ศรีศิลป

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - โรคหลอดเลือดสมอง

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
นพ. เอกพจน์ จิตพันธ์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ศัลยศาสตร์
ผศ.ป.นพ. ปโยธร เดชะรินทร์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท - รังสีร่วมรักษา

ศัลยศาสตร์
พญ. กฤติกา ศิริธานันท์

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - โรคลมชัก

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. ณัชชา อินทรกำแหง

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาททั่วไป

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. ณัฎลดา ลิโมทัย

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - การเคลื่อนไหวผิดปกติ

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. ดวงกมล สิงห์วิชา

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - การรับรู้และพฤติกรรม

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. วรัชยา วลัยลักษณาภรณ์

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาททั่วไป

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. วิชุตา เมืองทอง

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาททั่วไป

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. ศศิวิมล วีระเมธีกุล

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - การเคลื่อนไหวผิดปกติ

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. ศุภมาศ วิบูรณ์สุขสันต์

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาททั่วไป

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
พญ. สิริญชา ปิติปัญญากุล

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - โรคลมชัก

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
รศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท - โรคลมชัก

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More