ศูนย์สมองและระบบประสาท

ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์สมองและระบบประสาท


ให้บริการระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ครอบคลุมครบวงจรทางด้านสมองและระบบประสาท เพราะสมองเป็นอวัยวะสำคัญ เป็นศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมด ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทุกระบบ ทั้ง การตื่น, การนอนหลับ, การเคลื่อนไหว, การทรงตัว, การเห็น, การได้ยิน, การขับถ่าย, การรับรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทอาจนำไปสู่ความพิการหรือทุพพลภาพ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาท่านด้วยมาตรฐานสูงสุด
บริการทางการแพทย์
บริการของศูนย์สมองและระบบประสาท

การให้บริการตรวจรักษาที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรคทางระบบประสาท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

1. อายุรกรรมสมอง (Neurology) ให้การดูแลรักษาโรคหรืออาการทางระบบประสาท อาทิเช่น
 • แขนขาอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้งหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดร้าวที่ใบหน้า ปวดคอ (Headache, Migraine, Facial Pain, Chronic Pain)
 • อาการวูบ มึนงงศีรษะ เป็นลมบ่อย (Dizziness, Syncope)
 • โรคลมชัก (Epilepsy)
 • โรคสมองเสื่อม หลงลืมและพฤติกรรมผิดปกติ (Dementia, Cognition and Behavioral Disorders)
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน กล้ามเนื้อกระตุก (Movement Disorders)
 • ภาวะเส้นประสาทเสื่อม ชาปลายมือปลายเท้าจากโรคเบาหวาน (Diabetic Neuropathy)
 • อาการผิดปกติ ขณะนอนหลับ เช่น หยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน ง่วงมากผิดปกติ (Sleep Disorders)
 • กล้ามเนื้อบิดเกร็งจากโรคของสมอง (Spasticity)


2. ศัลยกรรมสมอง (Neurosurgery)
 • โรคเนื้องอกในสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Tumor)
 • อุบัติเหตุทางสมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal Cord Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น AVM, Aneurysm
 • ผ่าตัดแก้ไขการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย (Functional Neurosurgery) เช่น โรคสั่น โรคปวด โรคลมชัก ฯลฯ
3. การตรวจวินิจฉัยทางสมอง (Neurodiagnostic)

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีวิวัฒนาการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยให้เราสามารถมองเห็นการทำงานของสมองและระบบประสาทได้โดยผ่านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ ว่าเกิดความผิดปกติในสมองส่วนใด

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้เปิดบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเพื่อค้นหาต้นตอสาเหตุของอาการหรือโรคช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างตรงจุดถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดโดยการแบ่งการตรวจดังนี้

3.1 การตรวจวินิจฉัยทางด้านประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiologic Studies)

3.1.1 ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography: EEG) ช่วยวินิจฉัยโรคลมชัก วูบ หมดสติ โรคกระตุกภาวะสมองตายและเพื่อแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆ ที่มีอาการคล้ายการชัก

3.1.2 ตรวจความผิดปกติจากการนอน (Polysomnography: PSG / Sleep Test) เป็นการตรวจผู้ป่วยที่มีภาวะนอนกรนหยุดหายใจหรือเกร็งกระตุกขณะนอนหลับ

3.1.3 ตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction studies: NCS)
เพื่อวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย ได้แก่ โรคมือชา เท้าชาจากเส้นประสาทอักเสบ การกดทับเส้นประสาทที่มือหรือขาการบาดเจ็บของเส้นประสาทหลังจากอุบัติเหตุ

3.1.4 ตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (Electromyogram: EMG) เป็นการตรวจกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทเพื่อวินิจฉัยแยกโรคของกล้ามเนื้อกับโรคของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ

3.1.5 ตรวจหลอดเลือดคอ (Carotid Doppler) เป็นการตรวจการไหลเวียนของเลือดบริเวณคอ เพื่อตรวจหาขนาดและความหนาของผนังหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือไขมันเกาะอยู่ภายในหรือไม่ รวมทั้งการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ช่วยวินิจฉัยผู้ที่มีความเสี่ยงอัมพาต วูบ ชาครึ่งซีก หรือมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก

3.2 การตรวจด้านรังสีวินิจฉัย (Neuroradiogy)

3.2.1 ตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นการตรวจดูความผิดปกติของสมอง เช่นโรคหลอดเลือดสมองแตก อุบัติเหตุที่ศีรษะ เนื้องอกในสมอง ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

3.2.2 การตรวจสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI Brain) เป็นการถ่ายภาพเอกซเรย์ที่สามารถให้รายละเอียดของสมองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจพบการตีบตันของหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่ระยะแรก

3.2.3 การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRA Brain) เพื่อหาความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณคอซึ่งเป็นหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง และตรวจหาความผิดปกติกรณีหลอดเลือดในสมองโป่งพอง

3.2.4 การฉีดสีทึบแสง (Cerebral Angiography) เพื่อดูพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง

นอกจากนี้ ศูนย์สมองและระบบประสาท ยังได้เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง (Multidisciplinary Teams) เช่น พยาบาลเฉพาะทางเทคนิเชียน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร รวมทั้งยังมีหอผู้ป่วยเฉพาะทาง ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยและจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อเพื่มศักยภาพในการดูแลรักษาและให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 5400

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

วิดีโอ

อาการ “ปวดหัว” ถือเป็นโรคยอดฮิตของทุกเพศทุกวัย แต่หากปวดหัวอย่างรุนแรง อาจเสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดในสมองโป่งพองหรือการมีเลือดออกในสมองได้

ในผู้ป่วยบางรายไม่มีอาการ และแทบจะไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เส้นเลือดที่โป่งพองนั้นแตก จนนำไปสู่ภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือการเสียชีวิตได้อย่างกะทันหัน

ซึ่งสัญญาณเตือนของโรคเส้นเลือดในสมองโป่งพอง คุณสามารถสังเกตได้จากอาการปวดหัว ร่วมกับอาการอื่น ๆ ดังนี้

 • ปวดหัวรุนแรง
 • คลื่นไส้ หรืออาเจียนพุ่ง
 • สับสน ซึมลง
 • แขนขาอ่อนแรง
 • หน้าเบี้ยวครึ่งซีก
 • มีอาการเหน็บชาตามร่างกายครึ่งซีก
 • พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด รวมถึงมีอาการกลืนลำบาก และสำลัก
 • เห็นภาพซ้อน ภาพมัว มองไม่ชัด

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อตรวจวินิจฉัย และได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง  อีกทั้งยังลดความเสี่ยงภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือการเสียชีวิตได้อย่างกะทันหันได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5400

คนไข้ : คุณธีระพร สาราณียะธรรม แพทย์เจ้าของไข้ : นพ.วุธิชัย ไสยสมบัติ #ศัลยแพทย์ระบบประสาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สมองและระบบประสาท ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400, 5444

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language