ความประทับใจของผู้รับบริการ

ศูนย์สมองและระบบประสาท

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยปลอดภัย ด้วยทีมแพทย์เวชธานี V Flight l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111
#เคลื่อนย้าย #ผู้ป่วย #ปลอดภัย ด้วย #ทีมแพทย์เวชธานี #VFlight l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111 "Vejthani V-Flight" The One Stop Air Ambulance Services Available 24 Hrs.

ศูนย์สมองและระบบประสาท

แบ่งปันประสบการณ์ การรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองด้วยขดลวด l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111
คนไข้ : คุณธีระพร สาราณียะธรรม แพทย์เจ้าของไข้ : นพ.วุธิชัย ไสยสมบัติ ศัลยแพทย์ระบบประสาท
22