Patient Story Archives - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.
October 25, 2019
PATIENTS VOICES
Ms.Sajia Akter who came to Vejthani Hospital to cure Lymphoma Cancer by Chemotherapy with Dr.Itsara Anongjanya, our hematology specialist said, patients
January 9, 2019
“ Công nghệ” và “ Phẫu thuật cột sống” chính xác, hồi phục nhanh, giúp dễ dàng đưa ra quyết định điều trị
Phẫu thuật cột sống “Xương” là cấu trúc quan trọng của cơ thể, đặc biệt là cột sống – thành phần cốt lõi của cơ thể, nó còn liên quan đến hệ thống
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language