Health Article

Nội soi 3D 4K Không ít phụ nữ đã từng có triệu chứng đau bụng dưới, đau bụng kinh nguyệt, kinh nguyệt đến nhiều hoặc đến lâu bất thường và một vài người có thể gặp u nan vùng bụng hoặc có u nan xuất...

Vejthani Hospital  เวชธานี