แพ็กเกจและโปรแกรม

Health Check-up Packages Gen Health Care 2024

Share:

Health Check-up Packages Gen Health Care 2024 – บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ลูกค้าแสดงบัตรเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต หรือ สื่อประชาสัมพันธ์  เพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ (ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 ( เวลา 07.30 – 14.00 น. )
โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 1111, 1180, 2609