ข่าวสารและบริการ Archives - Page 2 of 10 - โรงพยาบาลเวชธานี
July 16, 2021
ประกาศ
ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ
June 25, 2021
โรงพยาบาลเวชธานีขอประกาศให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 28,29,30 มิถุนายน 2564
โรงพยาบาลเวชธานีขอประกาศให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 28,29,30 มิถุนายน 2564 ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนนัดรับวัคซีนในวันดังกล่าวให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
June 21, 2021
ขอประกาศให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 ทราบว่า ขณะนี้มีการเลื่อนนัดรับวัคซีน COVID-19 เข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 12 สัปดาห์ จากเดิม 16 สัปดาห์
ประกาศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเวชธานีขอประกาศให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีน COVID-19 กับทางโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 ทราบว่า ขณะนี้มีการเลื่อนนัดรับวัคซีน COVID-19 เข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 12 สัปดาห์
June 18, 2021
ประกาศโรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในระบบ “หมอพร้อม” กับ “โรงพยาบาลเวชธานี”
โรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในระบบ "หมอพร้อม" กับ "โรงพยาบาลเวชธานี" ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการส่ง SMS เพื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายใหม่ในการเข้ารับวัคซีนให้กับท่าน
June 16, 2021
โรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในระบบ “หมอพร้อม” กับ “โรงพยาบาลเวชธานี” ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564
ประกาศ โรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในระบบ "หมอพร้อม" กับ "โรงพยาบาลเวชธานี" ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการส่ง SMS
June 12, 2021
ประกาศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีนของภาครัฐ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีนของภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและตามเวลานัดหมายในระบบหมอพร้อม
June 11, 2021
โรงพยาบาลเวชธานีได้รับ Certificate ISO 15189 และ ISO 15190
โรงพยาบาลเวชธานีได้รับ Certificate ISO 15189 และ ISO 15190 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความเชื่อมั่นและได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
June 7, 2021
วันแรก! เปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลเวชธานีเปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคประจำตัวเรื้อรังที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม เข้ารับวัคซีน COVID-19 ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19
May 25, 2021
ข้อมูลสำหรับการเข้ารับวัคซีนCOVID-19 ที่โรงพยาบาลเวชธานี
หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเข้ารับวัคซีน เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้ารับวัคซีน COVID-19 ณ อาคารจอดรถ B และ ลานจอดรถด้านข้างตึก King of Bones ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวชธานี
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language