ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสายการบิน Kuwait Airways
ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสายการบิน Kuwait Airways โดย Dr.Mohammad Al Qenai
“ลดความอ้วน อย่างปลอดภัย ไร้โรค” ที่โรงพยาบาลเวชธานีจัดขึ้นเนื่องในวันอ้วนโลก
จบไปแล้วสำหรับงาน “ลดความอ้วน อย่างปลอดภัย ไร้โรค “ ที่โรงพยาบาลเวชธานีจัดขึ้นเนื่องในวันอ้วนโลก ( 4 มีนาคมของทุกปี) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยแฝงที่อาจมากับโรคอ้วน และอาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาได้
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Current Trends in Hospital Management” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Current Trends in Hospital Management” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 “The Next Wave of Health Sciences and Innovation” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
พาชมนิทรรศการแห่งความทรงจำ @Vejthani Gallery
โรงพยาบาลเวชธานีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 13 ตุลาคม
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ทุกนาทีมีค่า อย่าเสียเวลาเดินทางเอง โทรเรียก Mobile CCU รถพยาบาลฉุกเฉิน รพ.เวชธานี พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง
ด้วยสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การสัญจรบนท้องถนนไม่คล่องตัว และไม่สามารถทำเวลาได้เมื่อมีเหตุเร่งรีบ เช่น เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง
โรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัลสุดยอดบุคคลและองค์กรเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทย (Thailand Digital Awards 2022) ครั้งที่ 4 สาขารางวัล “โรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริการในยุคดิจิทัล”
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนในการรับรางวัลสุดยอดบุคคลและองค์กรเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทย (Thailand Digital Awards 2022)
โรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best Digital Transformation โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในงาน AIA Hospital Award 2022
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฎิบัติการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเวชธานี ขึ้นรับรางวัล ชนะเลิศ Best Digital Transformation โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในงาน AIA Hospital Award 2022
Breast Cancer Awareness Month เวชธานี เรื่องเต้า เราเข้าใจคุณ
จบไปแล้วสำหรับงาน Breast Cancer Awareness Month เวชธานี เรื่องเต้า เราเข้าใจคุณ ที่โรงพยาบาลเวชธานีจัดขึ้นเนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล
โรงพยาบาลเวชธานีร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก“ECONMASS FIT HERO”
โรงพยาบาลเวชธานีร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และเครือข่ายคนไทยไร้พุง
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language