รับรางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2019
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฎิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2019 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยโรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัลสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 2 รางวัล
กิจกรรม Mother Class เรื่อง ” น้ำหนัก ที่เหมาะสม ขณะตั้งครรภ์ “
ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม Mother Class เดือนนี้ที่มีสาระความรู้ที่ในเรื่อง " น้ำหนัก ที่เหมาะสม ขณะ ตั้งครรภ์ " โดย นพ.ธิติพันธ์ุ น่วมศิริ แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี 📞โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204
โรงพยาบาลเวชธานี จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562
วันนี้ (13 ธ.ค.62) โรงพยาบาลเวชธานี จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพ หนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
Clinical Care Program Certification (CCPC)
CCPC is the certification standard provided by Joint Commission International (JCI), a nonprofit international organization that identifies, measures, and shares best practices in quality, patient safety, international healthcare standard with hospitals worldwide.
โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค
โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ยาโรคความดันโลหิต โรงพยาบาลเวชธานีขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ที่เรานำจ่ายให้กับผู้ป่วยนั้น เป็นยาชื่อการค้า COZAAR และ FORTZAAR
ประกาศทำลายแฟ้มประวัติ ฟิล์มเอกซเรย์
ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ
ขอประวัติการรักษา
รงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า หากท่านต้องการขอประวัติการรักษาของผู้ป่วยหรือตัวท่านเอง สามารถทำได้โดยการสแกน QR Code เพื่อยื่นเรื่อง โดยทางโรงพยาบาลจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ
โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านการรับรองระดับโลกจาก Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services
โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านการรับรองระดับโลกจาก Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 5 ของโลก
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language