ศูนย์กุมารเวชกรรม

“ภาวะสมองพิการ” ภัยเงียบของเด็กเล็ก
ภาวะสมองพิการ หรือ Cerebral Palsy  เกิดจากสมองที่ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ ในช่วงเด็กทารกหรือเด็กเล็ก ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ล่าช้าโดยเฉพาะ ด้านกล้ามเนื้อ กระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

ศูนย์กุมารเวชกรรม

เกร็ง กระตุกเหม่อลอย สัญญาณอันตรายโรคลมชักในเด็ก
โรคลมชัก เป็นโรคทางระบบประสาทในเด็กที่พบบ่อย ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ปกติของสมอง โดยเด็กจะมีอาการเกร็ง กระตุก เหม่อลอย อาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็ได้ หากไม่รีบรักษาจะส่งกระทบต่อพัฒนาการของเด็กทำให้ล่าช้า ถดถอย อีกทั้งยังส่งผลต่อการเข้าสังคม และการเรียน

ศูนย์กุมารเวชกรรม

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก จากเอนเทอโรไวรัส 71 (EV 71)
มือเท้าปาก โรคที่ผู้ปกครองกังวลมากที่สุด เพราะเป็นโรคที่ติดต่อกันง่ายมาก ผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือการไอจามรดกัน หรือการสัมผัสของเล่นต่อกัน ฯลฯ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก โรคยอดฮิตติด 1 ใน 3
ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการตรวจพบโรคมะเร็งในเด็กปีละประมาณ 1,000 – 3,000 ราย และพบในทุกช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยโรคที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันหรือลูคีเมีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.1 ของมะเร็งทั้งหมดในเด็ก

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโต อีกหนึ่งสาเหตุที่อาจทำให้ลูกน้อย หยุดหายใจขณะหลับ
คุณภาพการนอนของเด็ก เป็นเรื่องสำคัญเพราะส่งผลต่อพัฒนาการและสมาธิในการเรียนรู้ในแต่ละวัน แต่เมื่อคุณภาพการนอนลดลง เช่น มีอาการนอนกรน หรือหยุดหายใจขณะหลับ ที่พบได้ในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาล

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ยา GnRH analogue รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย เพิ่มความสูงสุดท้ายก่อนหมดโอกาส
ในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่มักจะได้ยินเรื่องหนุ่มสาวก่อนวัยกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่มีการพัฒนาเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกันแล้ว ความสูงของเด็กที่มีภาวะนี้อาจพัฒนาเร็วและหยุดไว

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ทำความรู้จักภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย ที่อาจทำให้ลูก ๆ กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ยในอนาคต
เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ช่วงที่เป็นหนุ่มสาว เด็ก ๆ จะมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นนอกจากลักษณะการเป็นหนุ่มสาว การที่เด็กดูโตเร็วหรือตัวโตกว่าเพื่อนที่เพศและวัยเดียวกันมาก ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยสังเกตได้

ศูนย์กุมารเวชกรรม

หนุ่มสาวก่อนวัยในวันนี้ อาจกลายเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ยในวันหน้า
ก่อนภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย หมายถึง การที่เด็กมีการเจริญเติบโตทางร่างกายก่อนวัยอันควร โดยในเด็กผู้หญิงจะมีเต้านมขึ้นก่อนอายุ 8 ปี และในเด็กผู้ชายจะมีการขยายขนาดของลูกอัณฑะก่อนอายุ 9 ปี

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ข้อมูลที่ควรรู้ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 mRNA ในเด็ก
โรคโควิด-19 คืออะไร โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งติดต่อจากการสัมผัสกับละอองฝอยของน้ำลาย เสมหะ น้ำมูก ของผู้ติดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนถึงเริ่มมีอาการป่วยประมาณ 2-14 วัน อาการของโรค มีได้ตั้งแต่ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง มีผื่น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ในบางรายอาจมีปอดอักเสบ และ อาจรุนแรงเสียชีวิตได้ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) คืออะไร วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ มีเอ็มอาร์เอ็นเอที่ถูกห่อหุ้มด้วยลูกบอลไขมันไบโอ (LIPIDNANOPARTICLE) ที่ปกป้องเอ็มอาร์เอ็นเอให้เข้าไปในเซลล์ของมนุษย์ จากนั้นจะถูกย่อยสลายไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อเอ็มอาร์เอ็นเอเข้าไปในเซลล์จะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่สั่งให้เซลล์ของมนุษย์สร้างโปรตีนหนาม (SPIKE PROTEIN) ที่มีความจำเพาะและปลอดภัย ซึ่งจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันเลียนแบบการติดโรคโควิด-19 ตามธรรมชาติ เด็กกลุ่มใดควรได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ แนะนำให้ฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 16 ปีจนถึงน้อยกว่า 18 ปี ทุกคน และเด็กตั้งแต่อายุ […]
946