ระวังวิ่งมากไป เสี่ยงไตวายเฉียบพลัน
การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การออกกำลังกายที่เกิน limit อาจเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเฉพาะนักวิ่งที่วิ่งในระยะทางไกล หากเกิดภาวะขาดน้ำ จะทำให้ร่างกายหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจก่อนอวัยวะอื่น และอาจส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง ทำให้ไตทำงานลดลง ปัสสาวะออกน้อย และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
Cancer Vaccine ความหวังของผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4
โดยปกติในร่างกายคนเรา จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นภูมิคุ้มกันคอยทำลายเซลล์แปลกปลอม เช่น เซลล์เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส แต่กับเซลล์มะเร็งบางชนิดอาจมีกลไกป้องกันการถูกทำลายจากเม็ดเลือดขาว ดังนั้น จึงมีการรักษามะเร็งด้วยการให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อลบล้างกลไกดังกล่าวและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือเม็ดเลือดขาว ให้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้
หนุ่ม สาว ไม่ขยับร่างกาย ระวังสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไม่รู้ตัว
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้กิจวัตรประจำวันที่เคยทำถูกจำกัด ขาดการออกกำลังกาย หลายคนรับประทานอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอ ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุทำให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ หรือเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อพร่อง
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รักษาได้ 3 วิธี
โรคไตวายเรื้อรัง คือโรคที่ไตถูกทำลายจนไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไตอักเสบ นิ่วไต และการได้รับยาหรือสมุนไพรที่มีพิษต่อไต โดยโรคไตวายเรื้อรังระยะแรกถึงปานกลาง
ปวดหัวรุนแรง เรื้อรัง และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจเสี่ยงมะเร็งสมอง
มะเร็งสมอง เกิดจากเนื้องอกที่มีเซลล์ผิดปกติ หรือที่เรียกว่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นเองที่บริเวณเนื้อเยื่อสมอง หรืออาจลุกลามมาจากมะเร็งที่อวัยวะอื่น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไต สำหรับสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งสมองยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค ดังนี้
4 สาเหตุที่ทำให้ไหล่ติด
ข้อไหล่ติด เป็นอาการที่เกิดจากเนื้อเยื่อถุงหุ้มข้อไหล่อักเสบหรือผิดปกติ จนมีอาการปวดไหล่และขยับข้อไหล่ลำบากหรือยกแขนได้ไม่สุด หากไม่ได้รับการรักษาอาการที่ถูกต้องเหมาะสม จะมีอาการปวดเรื้อรังนานหลายปี ข้อไหล่ไม่สามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันในระยะยาว โดยข้อไหล่ติดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้
สัญญาณต่อมลูกหมากโตที่ผู้ชายควรรู้
โรคยอดฮิตของคุณผู้ชายที่อายุมากกว่า 50 ปี อีกโรคหนึ่ง คงหนีไม่พ้นโรคต่อมลูกหมากโต ซึ่งพบได้ประมาณ 80% ของผู้ชาย
เลเซอร์ ทางเลือกรักษาช่องคลอดแห้ง
อาการช่องคลอดแห้งเป็นภาวะภายในช่องคลอดขาดเมือกหล่อลื่นหรือมีน้อยลงกว่าปกติ ทำให้เยื่อบุช่องคลอดขาดความชุ่มชื่นจนเกิดความแห้งกร้าน ผู้หญิงบางคนมีอาการได้ตลอดเวลา ในบางรายอาจมีอาการเป็นระยะ
CANCER VACCINE นวัตกรรมใหม่ของการรักษา
มะเร็งถือเป็นโรคที่มีสถิติการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย 90 % ของการเกิดโรคมะเร็งเกิดจากปัจจัยภายนอกและการปฏิบัติตัวให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language