บทความสุขภาพ

Result 10 - of

ศูนย์สมองและระบบประสาท

3 สัญญาณ ปวดหัวอันตราย เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาการปวดหัวเป็นอาการที่พบได้บ่อย ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์กว่าร้อยละ90 จะเป็นอาการปวดหัวทั่วไปไม่อันตราย

ศูนย์สมองและระบบประสาท

อาการชาที่เกิดกับร่างกายบ่งบอกโรคอะไรได้บ้าง
ปัจจุบัน แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการชา ได้ด้วยการตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจเพื่อวัดค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (EMG)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

รู้ทันโรคร้าย ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี
หลายคนอาจไม่เคยมีอาการเจ็บป่วย จนมองข้ามการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะเห็นว่าไม่มีความสำคัญ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็เพิ่มสูงขึ้น

ศูนย์เต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย 3D Mammogram ปลอดภัย แม่นยำ ไร้กังวล
โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของผู้หญิงทั่วโลก พบได้ประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรหญิง และยังคงมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก ขณะเดียวกันโรคมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้หากพบในระยะแรก ๆ

ศูนย์อายุรกรรม

ตรวจ Sleep Test รู้ทันโรคนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
การนอนเป็นสิ่งสำคัญ โดยปกติเราใช้เวลานอนเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวันหรือ 1 ใน 3 ของการใช้ชีวิต เพื่อให้ร่างกายพักผ่อน หลังจากการเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวัน

ศูนย์กุมารเวชกรรม

“ภาวะสมองพิการ” ภัยเงียบของเด็กเล็ก
ภาวะสมองพิการ หรือ Cerebral Palsy  เกิดจากสมองที่ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ ในช่วงเด็กทารกหรือเด็กเล็ก ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ล่าช้าโดยเฉพาะ ด้านกล้ามเนื้อ กระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

ศูนย์เต้านม

ตรวจเต้านมตัวเองง่าย ๆ ด้วย 2 วิธี 1 ดู 2 คลำ
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของหญิงไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในผู้หญิง โดยจะพบมากในช่วงอายุ 40 – 49 ปี

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

กินเจอย่างไร ให้สุขภาพดี ไม่กระทบโรคเรื้อรัง
เทศกาลกินเจ เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เนื่องจากถือเป็นช่วงเวลาของการละเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลังจากที่กินมาตลอดทั้งปี

ศูนย์สมองและระบบประสาท

“หลอดเลือดสมอง”  รู้เร็ว รักษาทัน ลดเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่ทุกคนมีโอกาสเป็นได้ ความรุนแรงสามารถทำให้มีภาวะอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  
181267