ศูนย์เต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย 3D Mammogram ปลอดภัย แม่นยำ ไร้กังวล
โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของผู้หญิงทั่วโลก พบได้ประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรหญิง และยังคงมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก ขณะเดียวกันโรคมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้หากพบในระยะแรก ๆ

ศูนย์เต้านม

ตรวจเต้านมตัวเองง่าย ๆ ด้วย 2 วิธี 1 ดู 2 คลำ
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของหญิงไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในผู้หญิง โดยจะพบมากในช่วงอายุ 40 – 49 ปี

ศูนย์เต้านม

เจาะชิ้นเนื้อเมื่อพบก้อนที่เต้านม รู้ผลเร็ว ลดความกังวลใจ
ปัจจุบันนี้มะเร็งเต้านมยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดในผู้หญิง กล่าวคือพบเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งในผู้หญิง และยังคงมีอัตราเสียชีวิตสูงมาก ทั้งที่การดำเนินโรคนั้นสามารถรักษา

ศูนย์เต้านม

มะเร็งเต้านม ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสรักษาหาย
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มจากทั่วโลกหรือในประเทศไทยเอง โดยตัวเลขของผู้หญิงที่ตรวจพบเป็นมะเร็งเต้านมทั่วโลกมีประมาณ 2.2 ล้านรายต่อปีและเสียชีวิตราว 680,000 คนต่อปี สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากกรมการแพทย์ในปี 2564 พบว่ามีหญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมประมาณ 17,043 คนต่อปี หรือคิดเป็น 47 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตถึง 13 คนต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคและการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูง เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย รวมถึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้

ศูนย์เต้านม

หินปูนในเต้านมชนิดที่เสี่ยงมะเร็งเต้านมมีแบบไหนบ้าง
หินปูนในเต้านม จะพบจากการตรวจแมมโมแกรมเท่านั้น และพบได้ยากจากการคลำเต้านมหรือการตรวจอัลตราซาวนด์ ดังนั้นการตรวจคัดกรองแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีในผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ศูนย์เต้านม

อัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี ของโรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลก อัตราการรอดชีวิตนั้นลดลง เมื่อพบที่ระยะท้ายๆ

ศูนย์เต้านม

ผลตรวจแมมโมแกรมแต่ละค่า หมายความว่าอย่างไร
การตรวจแมมโมแกรม จะแปลผลเป็นศัพท์ทางการแพทย์ ที่เรียกว่า BI-RADS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Breast Imaging - Reporting and Data System โดยมีค่าความผิดปกติ แบ่งเป็น BI-RADS 0 – 6 ซึ่งจะบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยเพียงไร

ศูนย์เต้านม

หากคุณมีอาการเหล่านี้ อย่านิ่งนอนใจ! ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมก่อนลุกลาม
ขนาด หรือรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนไป ผิวเต้านมมีรอยแดง, ผื่นแดงร้อนบวมหนาคล้ายเปลือกส้ม, แผลเปิดที่รักษาไม่หายที่เต้านม, แผลหรือผื่นรอบหัวนมที่รักษาไม่หายขาด

ศูนย์เต้านม

หินปูนเต้านม ชนิดไม่อันตราย
ผู้หญิงหลายคนที่ได้รับการตรวจแมมโมแกรมแล้วผลออกมาว่าเจอหินปูนในเต้านมทำให้วิตกไปกันว่าจะเสี่ยงมะเร็งเต้านมหรือเปล่า แต่อย่าพึ่งวิตกกันไป เพราะหินปูนในเต้านมนั้นมีหลายประเภทในบทความนี้จะกล่าวถึง หินปูนชนิดที่ไม่อันตรายก่อนค่ะหินปูน (Calcification) ในเต้านมชนิดไม่อันตราย
915