บทความสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย 3D Mammogram ปลอดภัย แม่นยำ ไร้กังวล

Share:

โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของผู้หญิงทั่วโลก พบได้ประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรหญิง และยังคงมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก ขณะเดียวกันโรคมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้หากพบในระยะแรก ๆ  แต่มะเร็งเต้านมระยะแรก ๆ มักไม่มีอาการ ดังนั้น การตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

แพทย์หญิงวีวรรณ ฉัตรตรัสตรัย รังสีแพทย์เฉพาะทางด้าน รังสีวิทยาวินิจฉัยขั้นสูง ด้านเต้านม และรังสีร่วมรักษาของเต้านม โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า โรคมะเร็งเต้านมในระยะแรกมักไม่มีอาการ สำหรับรายที่มีอาการอาจมาด้วยคลำพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมหรือใต้รักแร้ แต่ก้อนเนื้อนั้นอาจกดเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ ส่วน อาการอื่น ๆ ที่อาจพบได้ ได้แก่

  • เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาด
  • เต้านมหรือหัวนมมีรอยบุ๋มหรือแตก
  • หัวนมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หัวนมชี้ลง หัวนมมีผื่นแดงหรือเลือดออก
  • มีน้ำเหลืองหรือของเหลวไหลออกจากหัวนม
  • รู้สึกเจ็บหรือปวดบริเวณเต้านม

หากพบอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมอย่างละเอียด ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจได้ด้วยการทำแมมโมแกรม ควบคู่กับการทำอัลตราซาวนด์เต้านม หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก ๆ ก็จะมีโอกาสรักษาหายขาดได้

นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมยังแนะนำในผู้หญิงทุกคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัว หรือมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือรังไข่ อาจเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางเป็นราย ๆ ไป

สำหรับการทำ แมมโมแกรม เป็นการตรวจภาพเต้านมโดยการใช้ภาพถ่ายทางรังสี โดยเครื่องตรวจจะปล่อยรังสีในระดับต่ำ ปริมาณรังสีเมื่อเทียบกับการตรวจเอกซเรย์ปอดพบว่าสูงกว่าเพียงเล็กน้อย หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของปริมาณรังสีตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ในปัจจุบันโรงพยาบาลเวชธานีมีเทคโนโลยีการตรวจด้วยแมมโมแกรม 3 มิติ ใช้เวลาถ่ายภาพเอกซเรย์เพียง 3.7 วินาทีต่อท่า ช่วยให้สามารถแยกรอยโรคออกมาจากการทับซ้อนกันของเนื้อเต้านมได้ ส่งผลให้เห็นก้อนเนื้อหรือหินปูนที่ผิดปกติได้ชัดเจนขึ้นและยังได้ภาพที่ละเอียดมากกว่าเดิม โดยเฉพาะในคนไข้ที่มีเนื้อเต้านมที่แน่น (dense breast) การตรวจเต้านมโดยการทำแมมโมแกรมปีละ 1 ครั้งจึงถือว่ามีความปลอดภัย และช่วยให้สามารถตรวจพบความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ส่วนการทำอัลตราซาวนด์ จะทำให้เห็นก้อนเนื้อหรือถุงน้ำในเต้านมได้ หากพบว่ามีก้อนเนื้อจะสามารถบอกขนาดและขอบเขตของก้อนเนื้อได้ว่าเรียบร้อยดี หรือค่อนไปทางมะเร็ง ซึ่งจะช่วยให้วินิจฉัยได้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น 

มะเร็งเต้านมถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัว การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์จึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้หญิงทุกคนที่มีข้อบ่งชี้ เพราะมะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาหายขาดได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715 , 2716

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating