ศูนย์อายุรกรรม

เลิกบุหรี่ตอนนี้ ไม่มีคำว่าสาย
“บุหรี่” นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ผู้ที่ไม่สูบแต่ได้รับควันบุหรี่ก็มีความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงไม่ต่างกัน เพราะบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด มีสารพิษมากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งอีกมากกว่า 70 ชนิด

ศูนย์อายุรกรรม

ระวังวิ่งมากไป เสี่ยงไตวายเฉียบพลัน
การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การออกกำลังกายที่เกิน limit อาจเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเฉพาะนักวิ่งที่วิ่งในระยะทางไกล หากเกิดภาวะขาดน้ำ จะทำให้ร่างกายหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจก่อนอวัยวะอื่น และอาจส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง ทำให้ไตทำงานลดลง ปัสสาวะออกน้อย และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

ศูนย์อายุรกรรม

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รักษาได้ 3 วิธี
โรคไตวายเรื้อรัง คือโรคที่ไตถูกทำลายจนไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไตอักเสบ นิ่วไต และการได้รับยาหรือสมุนไพรที่มีพิษต่อไต โดยโรคไตวายเรื้อรังระยะแรกถึงปานกลาง

ศูนย์อายุรกรรม

5 ระยะความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังและการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและปรับการบริโภคอาหาร เพื่อชะลอความเสื่อมและลดโอกาสการดำเนินโรคเร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยสามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามระยะโรคได้ดังนี้

ศูนย์อายุรกรรม

3 สาเหตุหลักที่ทำให้เป็นโรคไตเรื้อรัง
ตามธรรมชาติของร่างกาย อวัยวะจะเริ่มเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น ไตก็เช่นกันโดยการจะทำงานลดลงเฉลี่ยปีละ 1% แต่เมื่อไหร่ที่เกิดความผิดปกติก็จะทำให้ไตเสื่อมลงเร็วกว่าปกติ หากการทำงานของไตลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นเวลานานเกิน 3 เดือน ทางการแพทย์จะเรียกว่าภาวะไตวายเรื้อรัง แต่ถ้าการทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็วหรือหยุดการทำงานทันที ทางการแพทย์เรียกว่าไตวายเฉียบพลัน โดยโรคไตเรื้อรังสามารถเกิดได้จาก 3 สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

ศูนย์อายุรกรรม

5 สัญญาณโรคไต
ไตเสื่อม ไม่ใช่ภาวะที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวเองได้ เพราะในระยะแรก ๆ ร่างกายแทบจะไม่แสดงอาการหรือสัญญาณใด ๆ เลย กว่าจะรู้ตัวอีกทีคืออาจเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมรุนแรงแล้ว

ศูนย์อายุรกรรม

ฝีดาษลิง กำลังระบาด รู้ก่อนป้องกันก่อน
โรคฝีดาษลิงกำลังเริ่มระบาด ทำให้หลายคนเริ่มกังวลเป็นอย่างมาก เราจึงต้องทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มาก ทั้งการป้องกันและการสังเกตอาการ เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยโรคนี้สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มแผล และสารคัดหลั่งที่ออกร่างกาย เช่น น้ำลาย น้ำมูก

ศูนย์อายุรกรรม

สังเกต 8 อาการโควิด-19 ยุคโอมิครอนกลายพันธุ์
ในปัจจุบันโรคโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลงจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ส่งผลให้อาการที่เกิดขึ้นหลังได้รับเชื้อแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ โดยอาการโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน สามารถสังเกตได้จาก

ศูนย์อายุรกรรม

อัมพาตครึ่งซีกบนใบหน้า ภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด
รัมเซย์ ฮันต์ ซินโดรม (Ramsay Hunt Syndrome) เป็นโรคที่เกิดจาก Varizella Zoster Virus ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส (Chickenpox) ที่เมื่อเป็นแล้วไวรัสชนิดนี้จะซ่อนตัวอยู่ที่ปมประสาทและจะจู่โจมเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันต่ำจนก่อให้เกิดโรคงูสวัด (Shingles)
968