แพ็กเกจและโปรแกรม

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

Share:

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

สำหรับเด็ก

2 เข็ม ราคา 5,550 บาท (ปกติราคา 6,880 บาท)
ทำไมต้องวัคซีน 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่
ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ 80.2%, ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล
90.4%

คำแนะนำในการรับวัคซีน

  • สามารถฉีดได้ในเด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป
  • จำนวนการ ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
  • สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกโดยไม่ต้องเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกัน

ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2567
  2. ราคานี้สำหรับ 2 เข็ม ต่อผู้รับบริการ 1 ท่าน 
  3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  4. ราคานี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  5. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)
ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี