แพ็กเกจและโปรโมชัน

สร้างภูมิต้านโรค ปี 2024

Share:

 

รายการวัคซีน อายุ ราคา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 15 ปี ขึ้นไป 990
แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (3 เข็ม) 
(ก่อนสัมผัสโรค)
2,900
แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (2 เข็ม)  4,900
แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B (3 เข็ม)  2,900
รายการวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ  อายุ ราคา
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ 65 ปีขึ้นไป 3,700
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ 2,500
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 + 23 สายพันธุ์ 5,900

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. แพ็กเกจนี้เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2. แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
  5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้
  6. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร  02-734-0000 ต่อ 1111, 1130