บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
ไข้เลือดออก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนประเทศไทยมักจะพบโรคไข้เลือดออกระบาดมากขึ้น เพราะยุงลายที่เป็นพาหะของโรคมีแหล่งเพาะพันธุ์มากขึ้น แต่ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้ถึง 4 สายพันธุ์ และยังลดอัตราการป่วยรุนแรงจากไวรัสเดงกีได้ร้อยละ 92.9
สูงวัยหายห่วงด้วย วัคซีนปอดอักเสบ
โรค ปอดอักเสบ สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยจากการไอหรือการจาม โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันด้วยการฉีดนิวโมคอคคัลวัคซีน
ป้องกันแค่ไหน ถ้ายังสัมผัส ก็เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
จุดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส เยื่อบุบริเวณใบหน้า ไม่ว่าจะเป็น เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุริมฝีปาก ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถรับเชื้อโรคได้ เช่น หากเราไปสัมผัสลูกบิดประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ไอ จาม รดใส่ไว้ที่พื้นผิวนั้น ๆ แล้วนำมือมาขยี้ดวงตา เชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุตาและสามารถติดเชื้อได้
แพทย์แนะวิธีรับมือ COVID-19 สวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันได้
แพทย์หญิงญาดา หลุยเจริญ อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า 2019-nCoV (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นไวรัสในกลุ่มโคโรนาเช่นเดียวกับเมอร์ส (MERS) และซาร์ส (SARS) ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจและมีความรุนแรงของโรคสูง
เข้า ห้องน้ำสาธารณะ เสี่ยงโรคจริงหรือ ?
ใน ห้องน้ำสาธารณะ มีเชื้อโรคอยู่มากจริง ๆ ทั้งเชื้อโรคที่มาจากการขับถ่าย จากมือที่สัมผัสจุดต่างๆให้ห้องน้ำ หรือเชื้อโรคในอากาศ เช่น เชื้อหวัด เนื่องจากการถ่ายเทอากาศในห้องน้ำมักจะไม่ดีนัก เชื้อที่พบได้ ก็เช่นเชื้อโรคจากลำไส้ เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เชื้อคลาไมเดีย หรือหนองใน
ผู้ติดเชื้อ HIV ก็มีลูกอย่างปลอดภัยได้
ปัจจุบันแนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV พัฒนาไปมาก และด้วยการใช้ยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV มีสุขภาพที่แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาว
ร้อนแล้ว!! ระวังสารพัดโรคที่มากับหน้าร้อน
โรคในหน้าร้อน แม้ประเทศไทยจะเป็นเมืองร้อน เราอาจจะคุ้นเคยกันดีกับอากาศเกิน 37 องศา ขึ้นไป
อาการบ่งชี้ ฝุ่น 2.5 กระทบสุขภาพ
หากมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองตา คัดจมูก แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก บ่งบอกได้ว่า 'ฝุ่นละออง PM 2.5' เริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้ว
วัคซีนนักเดินทาง เที่ยวสนุก ไม่สะดุดด้วยโรคภัย
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ ความสุข สนุกสนาน นำมาซึ่งความทรงจำแสนประทับใจ แต่การเดินทางก็มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ทำให้หมดสนุก เสียเวลา รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการรัษาพยาบาล นักเดินทางจึงควรได้รับวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language