บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
April 3, 2018 จิตเวช
สังเกตอาการบ่งชี้ “เด็กออทิสติก” รู้เร็วฝึกพัฒนาการไว ใช้ชีวิตในสังคมได้
ภาวะออทิสซึม สเปกตรัม (Autism Spectrum Disorder) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากความผิดปกติของสมอง โดยสมองที่ผิดปกติทำให้เด็กแสดงความบกพร่อง
January 16, 2014 จิตเวช
ลูกพูดช้า…ผิดปกติหรือไม่
แพทย์หญิงสินดี จำเริญนุสิต กุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาเรื่องของการพูดของลูกว่า
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language