“เซรามิก” กับการบูรณะฟัน ทางเลือกเพื่อความสวยงาม และความทนทาน
เซรามิก เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความสำคัญทางทันตกรรม สามารถนำมาใช้ในการบูรณะฟันได้หลายประเภท เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน หรือวีเนียร์ เนื่องด้วยเซรามิกให้ความสวยงาม

รากฟันเทียม…ทางเลือกยุคใหม่ของการใส่ฟัน
ในปัจจุบัน สังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสังคมของผู้ที่เอาใจใส่ในสุขภาพมากขึ้น รวมไปถึงสุขภาพในช่องปากและฟันด้วย และหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อย คือปัญหาการสูญเสียฟัน จากสาเหตุ เช่น ฟันผุ หรือโรคปริทันต์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นตามมา
22