แพ็กเกจและโปรแกรม

โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ฟื้นฟูได้ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์ ROBOTIC ASSISTED TRAINING ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งฟื้นตัวดี

Share:

โปรแกรมการฝึกที่คุณจะได้รับ

  • โปรแกรมครบวงจร ออกแบบเฉพาะบุคคล  เน้นทั้งคุณภาพการฝึก และจำนวนการฝึก
  • ฝึกมือ, แขน, ขา, โดยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย
  • ธาราบำบัด – โปรแกรมออกกำลังกายในน้ำอุ่นเฉพาะบุคคล
  • การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด และดนตรีบำบัด
  • ส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิตามินเฉพาะบุคคล
  • ฝึกการพูด โดยนักแก้ไขการพูด
  • ฝึกกลืนด้วยเทคโนโลยี VitalStim โดยแพทย์เฉพาะทางและนักกิจกรรมบำบัด
  • ออกแบบโปรแกรมอาหารเฉพาะบุคคลโดยนักโภชนาการ
  • ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง และนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง
  • มีบริการที่พัก พร้อมผู้ดูแล แบบครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2972, 2973