แพ็กเกจและโปรโมชัน

แพ็กเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม Breast mass surgery

Share:

แพ็กเกจผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
Breast mass surgery
โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม
ราคา 140,000 บาท

หากคุณคลำพบก้อนที่เต้านม,รักแร้ หรือ ผลการตรวจแมมโมแกรมพบความผิดปกติ

เงื่อนไข:

  • ราคานี้รวมค่าห้องทำหัตถการ,ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคารวมนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล 2 วัน 1 คืน
  • ราคานี้โรคแทรกซ้อนที่ต้องรักษาต่อ หรือโรคประจำตัวที่เป็นอยู่แล้ว
  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย ในการตรวจวินิจฉัยโรคครั้งแรก และการติดตามอาการหลังผ่าตัด
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 2715, 2716