แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแบบคมชัด ด้วย EUS

Share:

ปวดท้องเรื้อรัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ระวังโรคมะเร็งตับ

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แบบคมชัด ด้วย EUS

ราคา 70,000 บาท

(ปกติ 95,000 บาท)

 • แม่นยำ
 • ชัดเจน
 • ปลอดภัย

ทำไมต้องส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ด้วย EUS

 1. เพื่อการวินิจฉัยโรค
  • ประเมินระยะมะเร็งทางเดินอาหารเช่น หลอดอาหาร ลำไส้ ตับอ่อน เป็นต้น
  • ประเมินโรคตับอ่อนและท่อน้ำดี เช่น ก้อนเนื้อ หรือถุงน้ำ
  • ประเมินก้อนใต้ผิวทางเดินอาหาร
  • ประเมินโรคที่อยู่ชิดกับทางเดินอาหาร เช่น ต่อมน้ำเหลือง หรือก้อน
  • ประเมินระยะของมะเร็งปอด
 2. เพื่อการรักษา (therapeutic EUS) เช่นเจาะระบายถุงน้ำตับอ่อน

เงื่อนไข

 1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ ผู้ป่วยนอก
 2. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าห้องส่องกล้องและค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังส่องกล้อง
 3. โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ครั้งแรกก่อนการส่องกล้อง
 4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม  2567 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี 
นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. 02-7340000 ต่อ 2960 , 2961 , 2966