แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 สำหรับพนักงาน ครอบครัวพนักงานบริษัทปตท จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ

Share:

เงื่อนไข:

 1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคิดอัตราค่าตรวจสุขภาพและรายการตรวจเป็นราคาแพ็กเกจ
 2. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นได้
 3. รายการนี้ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานโดยชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต
 4. โปรแกรม 1 เข้ารับการตรวจที่แผนกอายุรกรรม  โปรแกรม 2,3 เข้ารับการตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11
 5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2567
 6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ติดต่อทํานัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ผ่าน Link Google from หรือ QR code ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้
 2. กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานประจําได้ทุกชนิดได้กับนํา ¼ แก้ว ยกเว้นยาที่รักษาโรคเบาหวาน ไม่สามารถทานได้ ถ้าหากมียาที่รับประทานอยู่เป็นประจํา กรุณานํายามาให้แพทย์ดูด้วย
 3. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนตรวจ(สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 5. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
 6. ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้าเพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเนื่องจากงดน้ำงดอาหารมากเกินไป
 7. หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 8. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 9. ในวันตรวจ งดใส่เครื่องประดับต่างๆที่เป็นโลหะ สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
 10. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 11. หากมีประจำเดือน ให้งดตรวจปัสสาวะเพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และกระทบต่อผลการตรวจ
 12. กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดการตรวจเอ็กซเรย์

สอบถามรายละเอียดโปรแกรม 1 และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

แผนกอายุรกรรม  โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200 , 2204
โปรแกรม1 ทำนัดผ่าน QR code

สอบถามรายละเอียดโปรแกรม 2 , 3  และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 1111, 1180
โปรแกรม 2,3 ทำนัดผ่าน QR code 

ติดต่อสอบถามแผนกการตลาด

คุณสุภาวดี (นิว) โทร. 084-3615634
คุณปวราภรณ์ (แพรว) โทร. 084-3615635
คุณวิณัฏฐา (เก๋) โทร. 084-3615636