แพ็กเกจและโปรโมชัน

1 เดือนเปลี่ยนชีวิต กับโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ

Share:

 

โปรแกรมการฝึกที่คุณจะได้รับ

  • โปรแกรมครบวงจร ออกแบบเฉพาะบุคคล  เน้นทั้งคุณภาพการฝึก และจำนวนการฝึก
  • ฝึกมือ, แขน, ขา, โดยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย
  • ธาราบำบัด – โปรแกรมออกกำลังกายในน้ำอุ่นเฉพาะบุคคล
  • การฟื้นฟูด้วยกิจกรรมบำบัด และดนตรีบำบัด
  • ส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิตามินเฉพาะบุคคล
  • ฝึกการพูด โดยนักแก้ไขการพูด
  • ฝึกกลืนด้วยเทคโนโลยี VitalStim  โดยแพทย์เฉพาะทางและนักกิจกรรมบำบัด
  • ออกแบบโปรแกรมอาหารเฉพาะบุคคลโดยนักโภชนาการ
  • ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง และนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทาง
  • มีบริการที่พัก พร้อมผู้ดูแล แบบครบวงจร

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5-6 ตึก King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-7340000 ต่อ 2972, 2973