บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
3 วิธีสังเกต “กระดูกสะโพกหัก”
กระดูกสะโพกหัก สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในผู้สูงอายุ ทั้งจากความเสื่อมของกระดูก ภาวะโรคกระดูกพรุน รวมถึงการสูญเสียการทรงตัวจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งกระดูกสะโพกหักนี้ถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบเข้ารับการรักษาเพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจนนำไปสู่การเสียชีวิต
4 วิธีป้องกัน ไม่ให้ผู้สูงอายุล้มง่าย
ผู้สูงอายุ “ล้ม” ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะอาจเสี่ยงกระดูกสะโพกแตก หัก หรือข้อสะโพกหลุด ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้น้อยลงหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย และถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีหรือได้รับการรักษาล่าช้า อาจเสี่ยงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้
อายุน้อยกว่า 35 ปี ก็เสี่ยงเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมได้ หากมีภาวะข้อสะโพกขาดเลือด
กระดูกข้อสะโพกขาดเลือด (Osteonecrosis of Hip) พบได้ในผู้ป่วยอายุ 30-50 ปี โดยมีโอกาสพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ปวดสะโพกแบบไหน สัญญาณอันตรายของข้อสะโพกเสื่อม
โรคข้อสะโพกเสื่อมไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในผู้สูงอายุ บางคนอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือมีพัฒนาการที่ผิดปกติ จึงทำให้ข้อสะโพกเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไป ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุ 40 ปี เช่น ภาวะเบ้าสะโพกชันผิดปกติ ผู้ที่ข้อสะโพกติดเชื้อหรือมีอุบัติเหตุบาดเจ็บข้อสะโพกตั้งแต่เด็ก ภาวะหัวข้อสะโพกขาดเลือด เป็นต้น
Cartigram ซอฟต์แวร์แปรผลข้อเข่าเสื่อม
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ละเอียดและแม่นยำขึ้น ด้วยการใช้ Cartigram ซอฟต์แวร์แปรผลการตรวจ MRI เพื่อบอกความสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า
สังเกตไม่ยาก…ภาวะเข่าบวมน้ำ
ภาวะเข่าบวมน้ำ คือความผิดปกติของน้ำหล่อเลี้ยงในข้อเข่า ซึ่งอาจเกิดจากโครงสร้างในข้อเข่าอักเสบหรือบาดเจ็บ เช่น อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบกับข้อเข่าโดยตรง โรคบางชนิดที่ทำให้เกิดความระคายเคืองหรืออักเสบ รวมถึงความเสื่อมของร่างกาย
ไขข้อข้องใจ…พฤติกรรมไหนเสี่ยงน้ำไขข้อแห้ง
น้ำไขข้อ หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่าน้ำในข้อเข่า คือน้ำที่มีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น ทำหน้าที่หล่อลื่นภายในข้อเข่าเพื่อลดการเสียดสีและลดแรงกระแทก ช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกาย
จะรู้ได้อย่างไรว่า “ข้อเข่าเสื่อม”
ปัญหาโรคข้อเข่าอักเสบเนื่องจาก ข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย เมื่ออายุมากขึ้น ข้อเข่าที่รองรับน้ำหนักมานาน ทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อยุบตัว และมีความยืดหยุ่นน้อย
4 สิ่งต้องปฏิบัติ เพื่อชะลอการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม
"ข้อเข่าเสื่อม" มักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ วัน และอายุที่มากขึ้น เมื่อข้อเข่าเสื่อมทำให้กระดูกข้อต่อเกิดการเสียดสีกันขณะเคลื่อนไหวจนเกิดการสึกกร่อน ผิวข้อบางลง ไม่เรียบ และอาจมีเสียงดังในข้อ แต่สามารถปรับอิริยาบถ เพื่อถนอมข้อเข่าให้ใช้ได้นานขึ้น
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language