ศูนย์เต้านม

หินปูนในเต้านมชนิดที่เสี่ยงมะเร็งเต้านมมีแบบไหนบ้าง
หินปูนในเต้านม จะพบจากการตรวจแมมโมแกรมเท่านั้น และพบได้ยากจากการคลำเต้านมหรือการตรวจอัลตราซาวนด์ ดังนั้นการตรวจคัดกรองแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีในผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ศูนย์เต้านม

อัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี ของโรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลก อัตราการรอดชีวิตนั้นลดลง เมื่อพบที่ระยะท้ายๆ

ศูนย์เต้านม

ผลตรวจแมมโมแกรมแต่ละค่า หมายความว่าอย่างไร
การตรวจแมมโมแกรม จะแปลผลเป็นศัพท์ทางการแพทย์ ที่เรียกว่า BI-RADS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Breast Imaging - Reporting and Data System โดยมีค่าความผิดปกติ แบ่งเป็น BI-RADS 0 – 6 ซึ่งจะบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยเพียงไร

ศูนย์เต้านม

หากคุณมีอาการเหล่านี้ อย่านิ่งนอนใจ! ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมก่อนลุกลาม
ขนาด หรือรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนไป ผิวเต้านมมีรอยแดง, ผื่นแดงร้อนบวมหนาคล้ายเปลือกส้ม, แผลเปิดที่รักษาไม่หายที่เต้านม, แผลหรือผื่นรอบหัวนมที่รักษาไม่หายขาด

ศูนย์เต้านม

หินปูนเต้านม ชนิดไม่อันตราย
ผู้หญิงหลายคนที่ได้รับการตรวจแมมโมแกรมแล้วผลออกมาว่าเจอหินปูนในเต้านมทำให้วิตกไปกันว่าจะเสี่ยงมะเร็งเต้านมหรือเปล่า แต่อย่าพึ่งวิตกกันไป เพราะหินปูนในเต้านมนั้นมีหลายประเภทในบทความนี้จะกล่าวถึง หินปูนชนิดที่ไม่อันตรายก่อนค่ะหินปูน (Calcification) ในเต้านมชนิดไม่อันตราย

ศูนย์เต้านม

3D MAMMOGRAM & ULTRASOUND คัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมเจาะชิ้นเนื้อตรวจได้ทันที
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมให้เป็นแบบ 3 มิติ (Digital breast tomosynthesis) ใช้เวลาถ่ายภาพเอกซเรย์เพียง 3.7 วินาทีต่อท่า

ศูนย์เต้านม

7 อาการเสี่ยงมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของหญิงไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในผู้หญิง โดยจะพบมากในช่วงอายุ 40 – 49 ปี ประมาณ 41% และอายุต่ำกว่า 39 ปี มี 18.6% เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญ คือ การสังเกตตัวเอง

ศูนย์เต้านม

ปวดเต้านม สัญญาณเตือนความผิดปกติ
อาการปวดเต้านมของผู้หญิง เป็นหนึ่งในอาการเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการขึ้น ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ โดยอาการปวดเต้านม

ศูนย์เต้านม

คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรมดิจิตอล 3 มิติ ตรวจพร้อมเจาะชิ้นเนื้อได้ทันที
ยังคงครองสถิติการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้หญิงไทยติดต่อกันหลายปี สำหรับโรคมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Mammogram) ร่วมกับอัลตราซาวน์เต้านมด้วยเครื่องที่มีความคมชัดสูง จึงมีความสำคัญ ทำให้พบเจอโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และมีโอกาสรักษาหายขาด แพทย์หญิงพรพรหม ตั้งคติขจรกิจ รังสีแพทย์เฉพาะทาง
911