ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ปล่อยทิ้งไว้ อาจเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
หากมีอาการปวดเกร็งท้องหรือท้องเสีย เป็น ๆ หาย ๆ ควรระวังเพราะเป็นสัญญาณว่าอาจเสี่ยงเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รับการรักษาจนเกิดการอักเสบมากขึ้น อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ “ไวรัสตับอักเสบ”
หากคุณสงสัยว่าจะมี เชื้อไวรัสตับอักเสบ ให้รีบตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงและการติดต่อไวรัสตับอักเสบได้แก่

ภัยเงียบมะเร็งตับ
ผู้ป่วย มะเร็งตับ ส่วนใหญ่ที่เป็นระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการผิดปกติชัดเจน ส่วนอาการที่สามารถพบได้และเข้าข่ายน่าสงสัย
33