คุณกำลังเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่หรือเปล่า
หลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มักเกิดในผู้ชายที่อายุมากกว่า 55 ปี ผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี หรือคนที่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมัน สูบบุหรี่เป็นประจำ ขาดการออกกำลังกาย ตลอดจนคนที่มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ซึ่งโรคนี้มักไม่แสดงอาการตั้งแต่ระยะแรก

แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย ใจสั่น อาการของหลอดเลือดหัวใจตีบ
อาการแสดงโรค หลอดเลือดหัวใจตีบ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ไม่แสดงอาการ 2. แสดงอาการเล็กน้อย เช่น เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม 3. แสดงอาการมาก คืออยู่เฉย ๆ ก็แน่นหน้าอกหรือเหนื่อย ใจสั่น วูบ หน้ามืด หมดสติ โดยมักพบโรคนี้ในผู้ที่เป็น #โรคอ้วน #ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง

“ใจสั่น” ภาวะที่ไม่ควรมองข้าม
หลายต่อหลายคน เคยรู้สึกถึงอาการ ‘ใจสั่น’ และมักมองข้ามอาการดังกล่าวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็หายไป
33