ค้นหาแพทย์

พญ. ชลิดา เรารุ่งโรจน์


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2005

 • Doctor of Medicine, Faculty of medicine ,Siriraj Hospital ,Mahidol university

Board Certifications

2013

 • Certificate Clinical Fellowship of Gynecologic Oncology, Siriraj Hospital, Mahidol University

2011

 • Thai Board of Obstetrics Gynecology ,Siriraj Hospital ,Mahidol University ,

Conditions Treated (Disease)

 • Gynecologic cancer ; cervical cancer , ovarian cancer, endometrial cancer
 • Abnormal Pap smear or abnormal HPV testing

Procedure Performed

 • Complete surgical staging
 • Conservative surgical staging
 • Colposcopy
 • Loop electrosurgical excision
 • Cold coagulation

Professional Membership

 • Member of the Gynecologic Cancer Society of Thailand

เวลาออกตรวจ
HPV เป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย เป็นอันดับ 2 หลังมะเร็งเต้านม มีผู้ป่วยราว 10,000 ราย/ปี สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก 90% คือการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ชนิดก่อมะเร็ง (Oncogenic HPV) หรือชนิดความเสี่ยงสูง (High-Risk) ซึ่งการติดเชื้อไวรัส HPV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อดังกล่าว แบบคงอยู่นาน (Persistent Infection) เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจ วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ คลอบคลุมสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2  โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 3200,3204

December 6, 2023

วัคซีน HPV จำเป็นต่อผู้หญิงทุกคนและผู้ชายก็ฉีดได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

April 28, 2019

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

July 15, 2018

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน สัญญาณเตือนมะเร็งรังไข่