ค้นหาแพทย์

พญ. ชลิดา เรารุ่งโรจน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • สูติ-นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา

Education & Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Mahidol University, 2005
  • Thai Board of Obstetrics Gynecology, Mahidol University,2011
  • Certificate Clinical Fellowship of gynecologic Oncology, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2013

 

Professional Expertised

  • Gynecology Oncology

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

April 28, 2019

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

July 15, 2018

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน สัญญาณเตือนมะเร็งรังไข่