แพ็กเกจและโปรแกรม

แพ็กเกจ วัคซีน HPV ฉีดได้ทั้งชายและหญิง

Share:

9 สายพันธุ์ คลอบคลุมสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าวัคซีน และค่าฉีดวัคซีน ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคานี้ตั้งแต่วันนี้ – 31  ธันวาคม 2566 เท่านั้น
  • ราคานี้เฉพาะคนไทย หรือต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วัคซีนสำหรับเด็ก

ติดต่อได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานีโทร
02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ 

คุณผู้หญิง
ติดต่อได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204
คุณผู้ชาย
ติดต่อได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 2715, 2716