Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปริญญาโท
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

ลดน้ำหนัก ไม่สำเร็จสักที ลองฟังวิธี ผอม แบบ สุขภาพดี ด้วยบอลลูน l โรงพยาบาลเวชธานี ประสบการณ์ #Testimonial คนไข้ คุณสุทณอร ศิลปปรีชา ผู้เข้ารับการ ใส่บอลลูน ลดน้ำหนัก แพทย์เจ้าของไข้ นพ.บุญเลิศ อิมราพร

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language