นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปริญญาโท
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language