นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
 

นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

 

วุฒิบัตร
  • สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550

 

การศึกษาหลังปริญญา
  • Advance Course in Child and Adolescent Psychiatry, Royal Free Hampstead NHS, อังกฤษ, 2549

 

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
  • Adolescent

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language