บทความสุขภาพ

ผลตรวจแมมโมแกรมแต่ละค่า หมายความว่าอย่างไร

Share:

การตรวจแมมโมแกรม จะแปลผลเป็นศัพท์ทางการแพทย์ ที่เรียกว่า BI-RADS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Breast Imaging – Reporting and Data System โดยมีค่าความผิดปกติ แบ่งเป็น BI-RADS 0 – 6 ซึ่งจะบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยเพียงไร พร้อมช่วยแนะแนวทางว่าเราควรได้รับการรักษาต่อไปอย่างไร

  • BIRADS 1 หมายถึง ตรวจไม่พบความผิดปกติใด ๆ แนะนำให้ตรวจคัดกรองปีะ 1 ครั้ง
  • BIRADS 2 หมายถึง ตรวจพบสิ่งที่มีได้ตามปกติธรรมชาติในเต้านม เช่น หินปูนธรรมดา ซีสต์หรือถุงน้ำเต้านม ก้อนเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง แนะนำให้ตรวจปีละ 1 ครั้ง
  • BIRADS 3 หมายถึง ตรวจพบสิ่งที่คาดว่าน่าจะปกติที่พบได้ในเต้านม(probably benign) โอกาสเป็นมะเร็ง 0 – 2% แนะนำตรวจซ้ำทุก ๆ 6 เดือน จนครบ 2 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอันตราย
  • BIRADS 4 หมายถึง ตรวจพบสิ่งที่สงสัยว่าผิดปกติ มีโอกาสเป็นมะเร็ง 2-95% จำเป็นต้องได้ชิ้นเนื้อจากก้อน หรือหินปูนที่ผิดปกตินั้น เพื่อไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นชิ้นเนื้อประเภทอะไร
  • BIRADS 5 หมายถึง ตรวจพบสิ่งที่สงสัยว่าผิดปกติ มีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูงมากกว่า 95% จำเป็นต้องได้ชิ้นเนื้อจากก้อน หรือหินปูนที่ผิดปกตินั้น เพื่อไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นชิ้นเนื้อประเภทอะไร

ที่ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี หากพบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติในเต้านมที่เป็น BI-RADS 4 – 5 สามารถเจาะชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยได้ทันที โดยการฉีดยาชา ไม่ต้องดมยาสลบ มีแผลขนาดเล็กเท่ารูเข็ม เจ็บตัวน้อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และทราบผลชั้นเนื้อภายใน 1 วัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715, 2716

  • Readers Rating
  • Rated 4.5 stars
    4.5 / 5 (5 )
  • Your Rating