ความประทับใจของผู้รับบริการ

ความมั่นใจในตัวแพทย์และโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

Share:

คุณรัชนีย์ สุทธาธิกุลชัย ผู้สูงอายุที่เกิดอุบัติเหตุล้มแล้วกระดูกข้อสะโพกหัก โดยคุณสมคิด สกุลนิวัฒน์ ลูกเขยของคุณรัชนีย์เล่าว่า คนสูงอายุล้มแล้วกระดูกหักง่ายและเจ็บปวดมาก โดยหลังจากนำส่งโรงพยาบาลเวชธานีและได้พบกับคุณหมอเปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม แนะนำให้ผ่าตัดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเป็นผู้ป่วยติดเตียง

“ความมั่นใจในโรงพยาบาลและคุณหมอเป็นส่วนสำคัญ ผมได้คุยกับคุณหมอ คุณหมอบอกว่าโอกาสประสบความสำเร็จในการผ่าตัดประมาณ 98% โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนมีเพียง 0.5% ประกอบกับคุณแม่ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็มีความมั่นใจ ประกอบกับไม่อยากให้คุณแม่ต้องทรมาน คุณหมอก็พร้อมผ่าคืนนั้นเลยก็เลยให้คุณแม่ผ่าเลย” คุณสมคิดกล่าว

นอกจากนี้ คุณสมคิดยังแนะนำว่าหากมีผู้สูงอายุที่บ้านล้มแล้วสงสัยกระดูกสะโพกหักควรโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อให้บุคลากรที่มีความชำนาญมาเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การอุ้มหรือเคลื่อนย้ายเองอาจทำให้การบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้ หลังจากนั้นคุยกับคุณหมอถึงภาวะและโรคประจำตัวของผู้ป่วยว่ามีความเสี่ยงในการผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนแล้วจึงตัดสินใจ ซึ่งเทคโนโลยีและคุณภาพข้อเทียมในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถของแพทย์ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในผู้สูงอายุเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ชั้น 1 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222 , 2224