บทความสุขภาพ

“ฟันผิดรูป” ปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

Share:

ฟันผิดรูป ” หรือ “ ฟันผิดปกติ ” นอกจากจะส่งผลต่อบุคลิกภาพแล้ว ยังสร้างความยากลำบากในการดูแลช่องปาก ที่มักก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิ ฟันฝุ และด้อยประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว เป็นต้น งานทันตกรรมบูรณะ จึงเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟันผิดปกติ เพื่อสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง และเสริมสร้างความมั่นใจในทุกรอยยิ้ม

ทพ.ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมบูรณะ อธิบายว่า ปัญหาฟันผิดรูป หรือฟันผิดปกติ เกิดจากการเจริญของตัวฟันผิดปกติ ผนวกกับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ประกอบด้วย

  • รูปฟันผิดปกติ เช่น ขนาดฟันเล็กเกินไป ฟันที่มีรูปร่างเป็นหมุด ฯลฯ ยากต่อการดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นต้นเหตุของฟันผุ และโรคเหงือกตามมา
  • สีฟันและผิวฟันผิดปกติ เช่น สีฟันตกกระ หรือด่างขาว เกิดจากการได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป และสีดำคล้ำ อันเป็นผลข้างเคียงมาจากยาเตตร้าไซคลีน (Tetracycline) เป็นต้น

การบูรณะฟัน

ปัญหาฟันผิดรูป หรือ ฟันผิดปกติ ในแต่ละรูปแบบ ย่อมมีวิธีการบูรณะรักษาที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น

  • การอุดฟัน : รักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในเนื้อฟันเล็กน้อย หรือฟันผุเล็กน้อย
  • การเคลือบฟัน หรือวีเนียร์ : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีสีฟันไม่สม่ำเสมอ ช่วยแก้ปัญหาฟันเล็ก ฟันห่าง รวมถึงฟันเกเล็กน้อย
  • การครอบฟัน : ใช้รักษากรณีฟันผุที่สูญเสียเนื้อฟันมาก และสามารถทำได้ในผู้ที่เคยรักษารากฟันมาก่อน

ทั้งนี้ หากพบปัญหาในช่องปากที่แก้ไขยาก ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยจัดฟัน สร้างพื้นที่ในช่องปากก่อน เพื่อให้สามารถบูรณะฟันอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี ควรดูแลสุขภาพช่องปาก โดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ และพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตรวจและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (5 )
  • Your Rating