วีดีโอสุขภาพ

การดูแลและรักษา เมื่อผู้สูงอายุล้ม โดย นพ.เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

Share:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ชั้น 1 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222 , 2224