กระดูกสันหลังคด

Result 1 - of

กระดูกสันหลังคด

2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการเพิ่มขึ้นของมุมที่คด
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการเพิ่มขึ้นของมุมที่คด มีดังนี้ นั่ง/นอนผิดท่า การนั่งหรือนอนแบบผิดท่าจะทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูกสันทำหน้าที่หนักขึ้น จนอาจทำให้แนวกระดูกสันหลังที่คดอยู่ มีความคดเพิ่มมากขึ้นได้ ความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อ

กระดูกสันหลังคด

สันหลังคดวัยรุ่น ปล่อยไว้ระวังคดเพิ่ม
“ภาวะกระดูกสันหลังคดในวัยรุ่น" เป็นความผิดรูปของกระดูกสันหลังที่พบได้ค่อนข้างบ่อย โดยปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด ปล่อยไว้เสื่อมไว
โดยปกติกระดูกสันหลังจะเสื่อมได้จากการใช้งาน และอายุที่เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป อาการเริ่มต้นของความเสื่อม เช่น อาการปวดคอ หรือปวดหลังส่วนเอว

กระดูกสันหลังคด

3 STEP รักษากระดูกสันหลังคด
สำหรับผู้ป่วยที่มีความคดไม่เกิน 20 – 25 องศา ผู้ป่วยจะยังไม่มีอาการปวด แพทย์จะแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม พร้อมนัดติดตามเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแนวกระดูกทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย

กระดูกสันหลังคด

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อรู้ตัวว่ากระดูกสันหลังคด
ก่อนจะอธิบายถึงกิจกรรมที่ควรทำ และไม่ควรทำนั้น ต้องทราบผลของกระดูกสันหลังคดที่จะเกิดกับร่างกายกันก่อน สำหรับในผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดนั้น การกระจายน้ำหนักเวลาทำกิจกรรมต่างๆนั้นจะเกิดความไม่สมดุลเท่าที่ควร

กระดูกสันหลังคด

แก้ไขอย่างไร … สูงวัยกระดูกสันหลังคด
เมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาความเสื่อมของกระดูกในส่วนต่าง ๆ ก็ตามมาโดยเฉพาะกระดูกสันหลังคดในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มักเกิดจากความเสื่อมและทรุดของแนวกระดูกสันหลังข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินตัวเอียง ตัวแอ่นไปทางด้านใดด้านหนึ่ง โดยจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลัง

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด สังเกตได้ด้วยตัวเอง
มีการวัดมุมหรือความคดของแนวกระดูกสันหลังเป็นองศา หรือที่เรียกว่า Cobb angle โดยสามารถเห็นได้จากการเอกซเรย์ โดยโรคกระดูกสันหลังคดส่วนมากสังเกตได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงช่วงวัยรุ่น เช่น

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด โรคทำลายบุคลิกภาพ
โรคกระดูกสันหลังคด เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังมีการบิดเอียงจากแนวปกติเกินกว่า 10 องศา ซึ่งการคดนั้นสามารถเกิดได้ในกระดูกสันหลังทุกระดับ และเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้ กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด เกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ

กระดูกสันหลังคด

หายใจลำบาก เหนื่อยง่ายอาจเพราะ… กระดูกสันหลังคด
ถ้าพูดถึงกระดูกสันหลังคด หลายคนมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังคด และอาจไปพบเจอโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพประจำผ่านการเอกซเรย์ปอด แล้วอาจจะสงสัยว่าแบบนี้อันตรายไหม ทำยังไงดี ที่จริงการรักษากระดูกสันหลังคดถ้าไม่มีอาการอะไร
919