แพ็กเกจและโปรโมชัน

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (ชนิดใหม่)

Share:

ป้องกันโรคงูสวัด ได้ถึง 97%

ราคา 15,000 บาท (2 เข็ม ฉีดห่างกัน 2-6 เดือน)

เหมาะสำหรับ 

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
  • ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนงูสวัด ชนิด Zostavax มาก่อน 
  • ผู้ที่เคยเป็นโรคงูสวัดมาก่อน 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. แพ็กเกจนี้นี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  2. แพ็กเกจนี้สำหรับ 2  เข็ม ต่อผู้รับบริการ 1 ท่าน 
  3. แพ็กเกจนี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้
  5. แพ็กเกจนี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ และ ศูนย์อายุรกรรม
โรงพยาบาลเวชธานี โทร  02-734-0000