แพ็กเกจและโปรแกรม

VIP Check up 2024

Share:

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต VIP Check up 2024

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ลูกค้าแสดงบัตรเชิญตรวจสุขภาพ หรือ หนังสือส่งตัวจากทางบริษัท และ บัตรประจำตัวประชาชน
  2. เพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ (ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้  – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 ( เวลา 07.30 – 14.00 น. )
โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 1111, 1180, 2608