แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมตรวจระดับ ฮอร์โมน

Share:

ฮอร์โมน

โปรแกรมตรวจระดับ ฮอร์โมน

 

รายการตรวจ (Items) Q Life Well Male Hormone Q Life Well Lady Hormone
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS : Fasting blood sugar )
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย (HbA1C)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile ( CHO TG HDL LDL ))
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (GGT)
ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen: BUN)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D Total ( 25-Hydroxy ))
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA : Prostatic Specific Antigen)
ตรวจระดับฮอร์โมน Luteinizing Hormone ( LH )
ตรวจระดับฮอร์โมน Testosterone (Total )
ตรวจระดับฮอร์โมน Estradiol (E2)
ตรวจระดับฮอร์โมน Progesterone
ตรวจ DHEAs
ตรวจระดับฮอร์โมน Folicle Stimulating Hormone ( FSH )
ราคา (Price) 8,000 8,000

เงื่อนไข:

  • ราคาแพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ส่วนลดใดๆร่วมด้วยได้
  • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้า 1 – 2 วันก่อนเข้ามารับบริการ
  • โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดการเตรียมตัว:

  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด
  • การตรวจดูระดับฮอร์โมนควรจะต้องทำการเจาะเลือดก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้ได้ผลการตรวจระดับฮอร์โมนที่แม่นยำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เวชธานีคิวไลฟ์ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
เบอร์ติดต่อ: 0-2734-000 # 1125, 1126