Packages and Programs

Chương trình kiểm tra mức độ nội tiết tố

Share:

Các điều khoản và điều kiện:

  • Giá tính trên cơ sở đầu người, tính theo đơn vị tiền tệ của Thái Lan.
  • Khuyến mãi này không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
  • Để thuận tiện vui lòng đặt lịch hẹn trước.
  • Đối với giá này, không thể sử dụng bất kỳ chiết khấu nào.
  • Giá cả có thể thay đổi mà không báo trước.

Chi tiết chuẩn bị:

  • Vui lòng ngưng thức ăn và đồ uống 8 – 12 giờ trước khi lấy mẫu máu.
  • Thời gian khuyến nghị lấy mẫu máu là 8 giờ sáng. – 10 giờ sáng.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ:

Vejthani Q-Life, Tầng 11, Bệnh viện Vejthani
ĐT: +66 (0) 2734-000 # 1125, 1126 hoặc điện thoại hotline tiếng việt: (+66) (0) 97-291-3351