แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรม บอลลูนลดน้ำหนัก

Share:

โรงพยาบาลเวชธานี ฉลองครบรอบ 30 ปี

มอบโปรโมชั่น บอลลูนลดน้ำหนัก

169,000 บาท

(ปกติ 185,000)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  2. ราคาดังกล่าว เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  3. ราคาดังกล่าว รวมค่ายากลับบ้าน ค่าพักฟื้นโรงพยาบาล 1 คืน ค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. ราคานี้รวมค่าตรวจร่างกายก่อนการใส่บอลลูน
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่น ๆ ของโรงพยาบาลได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี 
นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. 02-7340000 ต่อ 2960 , 2961 , 2966