แพ็กเกจและโปรแกรม

การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ป้องกันได้เร็วถึง 90%ก่อนกลายเป็นมะเร็ง

Share:

โปรแกรมส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

ราคา 27,500 บาท

ใครที่ควรส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • ผู้ที่มีประวัติคนในเป็นมะเร็ง หรือ เคยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • ผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคอ้วน  ไขมันในตับ หรือไขมันพอกตับ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 2. ราคาดังกล่าวเป็นการส่องกล้องแบบใช้ยานอนหลับ แต่หากกรณีคนไข้มีความจำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูง โดยวิสัญญีแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. ราคาดังกล่าวรวมยาระบายเพื่อเตรียมความพร้อมของลำไส้ ก่อนการทำหัตถการ
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจประเมินทางการแพทย์ก่อนการทำหัตถการ
 5. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าพยาธิแพทย์และการตรวจชื้นเนื้อ ในกรณีตรวจพบความผิดปกติและมีการตัดชื้นเนื้อเพื่อส่งตรวจเพิ่มเติม และกรณีที่ขนาดชิ้นเนื้อไม่เกิน 2 ซม. คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 6. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ที่อยู่นอกเหนือรายการในแพ็กเกจ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากตรวจพบความผิดปกติ
 7. แพ็กเกจนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการ หรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 8. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ของทางโรงพยาบาลและบริษัทคู่สัญญาได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 10. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี 
นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. 02-7340000 ต่อ 2960 , 2961 , 2966