บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Liraglutide 3.0mg in Management of Obesity”
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเวชธานี รับเชิญไป บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Liraglutide 3.0mg in Management of Obesity” ในงาน Dinner Symposium ที่โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ
นาวาโทนายแพทย์บุญเลิศ อิมราพร และ นายแพทย์สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเชิญไป บรรยายพิเศษ
นาวาโทนายแพทย์บุญเลิศ อิมราพร และ นายแพทย์สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ หัวข้อ “new trend in obesity treatment” ในงาน World Obesity Day Seminar
โรงพยาบาลเวชธานีให้ความร่วมมือในการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และกล้องเทอร์โมสแกน เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา
โรงพยาบาลเวชธานีให้ความร่วมมือในการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ และกล้องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้การตรวจจับคล้ายกับการคัดกรองที่สนามบิน เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (covid-19)
Mother Class สาระความรู้ที่ในเรื่อง “Ultrasound แบบไหนปลอดภัยกับลูก”
กิจกรรม Mother Class เดือนนี้ที่มีสาระความรู้ที่ในเรื่อง "Ultrasound แบบไหนปลอดภัยกับลูก" โดย นพ.ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มาดาและทารกในครรภ์
รับรางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2019
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฎิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2019 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยโรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัลสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 2 รางวัล
Clinical Care Program Certification (CCPC)
CCPC is the certification standard provided by Joint Commission International (JCI), a nonprofit international organization that identifies, measures, and shares best practices in quality, patient safety, international healthcare standard with hospitals worldwide.
โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค
โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค
ขอประวัติการรักษา
รงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า หากท่านต้องการขอประวัติการรักษาของผู้ป่วยหรือตัวท่านเอง สามารถทำได้โดยการสแกน QR Code เพื่อยื่นเรื่อง โดยทางโรงพยาบาลจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ
โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านการรับรองระดับโลกจาก Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services
โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านการรับรองระดับโลกจาก Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 5 ของโลก
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language