ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัลโรงพยาบาลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2022

Share:

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฎิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลโรงพยาบาลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ CARING GOLD AWARD ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2022 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยรางวัลนี้จะคัดเลือกจากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ที่สำรวจโดยบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลกอย่าง Nielsen

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับรางวัลจาก Muang Thai Life Assurance Hospital Award ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015-2022 ได้แก่

 • ปี 2015 รับรางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ดีเด่น
 • ปี 2016 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
 • ปี 2017 รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
 • ปี 2018 รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
 • ปี 2019 รับรางวัลความรวดเร็ว มีคุณภาพ
 • ปี 2020 รับ 2 รางวัลได้แก่ รางวัลความรวดเร็ว มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ และ รางวัลการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ
 • ปี 2021 รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ และรางวัลการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเวชธานี จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาด้านการแพทย์และการบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (1 )
 • Your Rating
บทความที่เกี่ยวข้อง