ข่าวสารและบริการ

ดร. นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา COO นพ. เทิดศักดิ์ เชิดชู CMO นพ. อิศรา อนงค์จรรยา QD และทีมงาน โรงพยาบาลเวชธานีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหลักสูตร DigitalCEO รุ่นที่ 6

Share:

ดร. นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา COO, นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู CMO และนพ.อิศรา อนงค์จรรยา QD ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหลักสูตร DigitalCEO รุ่นที่ 6

โดย ดร.นพ.ตุลวรรธน์ บรรยายในหัวข้อ “Current Trends in Hospital Management” ต่อด้วยการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในโรงพยาบาลเวชธานี ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่

  1. RPA and Data Analytic
  2. Digital Transformation of Medical Traveler Journey and Patient Logistics
  3. .Robotic Assisted Movement Therapy
  4. AI Powered Radiology Workflow

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating
บทความที่เกี่ยวข้อง