คัดจมูกเรื้อรัง l หยุดอาการดังกล่าวได้ด้วยคลื่นวิทยุ
ภาวะคัดจมูกเรื้อรัง กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง ส่งผลให้เสียสมาธิในการเรียน การทำงาน

ผ่า ‘ไซนัสอักเสบ’ อย่างปลอดภัย ด้วยเนวิเกเตอร์
ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายคนอาจคิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่สำหรับผู้ป่วยแล้ว ถือเป็นโรคที่บั่นทอนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งการรักษาในปัจจุบัน เริ่มมีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

หยุดอาการคัดจมูกเรื้อรังด้วยคลื่นวิทยุ
คัดจมูกเรื้อรัง กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง ส่งผลให้เสียสมาธิในการเรียน การทำงาน ส่วนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็ไม่สะดวกคล่องตัวเท่าใดนัก อีกทั้งยังลามไปถึงการนอนหลับพักผ่อน ก่อให้เกิดภาวะง่วงนอนตลอดวัน อันเนื่องมาจากการหลับไม่สนิท ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะคัดจมูก คือการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกด้านใน
1212