ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดแล้วจะสูงขึ้นไหม
ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดแล้วจะสูงขึ้นไหม คำถามนี้เป็นคำถามยอดนิยมคำถามหนึ่ง เมื่อมีผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดมาขอคำปรึกษาเรื่องการผ่าตัด โดยปกติแล้วเมื่อรักษากระดูกสันหลังคดให้ตรงก็ทำให้ผู้ป่วยสูงขึ้นได้ครับ เนื่องจากแนวกระดูกสันหลังที่โค้งเอียง ถูกยืดให้กลายเป็นเส้นตรง

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อรู้ตัวว่ากระดูกสันหลังคด
ก่อนจะอธิบายถึงกิจกรรมที่ควรทำ และไม่ควรทำนั้น ต้องทราบผลของกระดูกสันหลังคดที่จะเกิดกับร่างกายกันก่อน สำหรับในผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดนั้น การกระจายน้ำหนักเวลาทำกิจกรรมต่างๆนั้นจะเกิดความไม่สมดุลเท่าที่ควร

การกายภาพบำบัด ช่วยให้กระดูกสันหลังตรงได้ไหม
การกายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในการรักษาที่แพทย์จะแนะนำในผู้ที่กระดูกสันหลังคดที่มีความคดไม่มาก เป็นหนึ่งในการรักษาที่แพทย์จะแนะนำในผู้ที่กระดูกสันหลังคดที่มีความคดไม่มาก ซึ่งหากได้รับการกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

แก้ไขอย่างไร … สูงวัยกระดูกสันหลังคด
เมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาความเสื่อมของกระดูกในส่วนต่าง ๆ ก็ตามมาโดยเฉพาะกระดูกสันหลังคดในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มักเกิดจากความเสื่อมและทรุดของแนวกระดูกสันหลังข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินตัวเอียง ตัวแอ่นไปทางด้านใดด้านหนึ่ง โดยจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลัง

กระดูกสันหลังคด สังเกตได้ด้วยตัวเอง
มีการวัดมุมหรือความคดของแนวกระดูกสันหลังเป็นองศา หรือที่เรียกว่า Cobb angle โดยสามารถเห็นได้จากการเอกซเรย์ โดยโรคกระดูกสันหลังคดส่วนมากสังเกตได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงช่วงวัยรุ่น เช่น

ปวดคอแบบไหน ไม่ใช่เรื่องดี
อาการปวดคอ ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์บ่อยมาก อาจปวดแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดเรื้อรัง ถ้าอาการปวดมาจากกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยก่อปัญหาอะไรมาก แต่ถ้าปวดรุนแรงมากเพราะหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณกระดูกต้นคอเสื่อม

อ้วนมาก ปวดหลัง
ทราบกันดีว่าโรคอ้วน ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ทั้งเบาหวาน หัวใจ ไขมันในหลอดเลือด และโรคอ้วนยังก่อให้เกิดอาการ ปวดหลังได้อีกด้วย เพราะร่างกายต้องรับน้ำหนักมากทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้น

“หลังค่อม” เกิดได้เพราะ 4 สาเหตุนี้
ในยุคออนไลน์แบบนี้ พฤติกรรมของแต่ละคนเปลี่ยนไป มักต้องทำงานด้วยโน้ตบุ๊ค ,ทำงานผ่านสมาร์ทโฟน บางคนเลือกที่นั่งท่าที่สบายที่สุด แต่การนั่งแบบสบายเกินไป เช่นนั่งห่อตัว เป็นการนั่งผิดท่าครับ หลังค่อม

กระดูกสันหลังคด โรคทำลายบุคลิกภาพ
โรคกระดูกสันหลังคด เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังมีการบิดเอียงจากแนวปกติเกินกว่า 10 องศา ซึ่งการคดนั้นสามารถเกิดได้ในกระดูกสันหลังทุกระดับ และเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้ กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด เกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ
1870