ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

“Robotic Assisted Surgery” ผู้ช่วยสำคัญ “ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม”
“ข้อเข่าเสื่อม” ปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุที่ทำให้เกิดอาการปวดสร้างความทุกข์ทรมานส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หากปล่อยให้อาการลุกลามอาจทำให้ข้อเข่าผิดรูปจนลุกเดินลำบากหรือเดินไม่ได้จนต้องผ่าตัด ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเวชธานีได้

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

“Robotic Assisted Surgery” ผู้ช่วยสำคัญ “ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม”
“ข้อเข่าเสื่อม” ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเมื่ออายุมากขึ้น แต่ปัจจุบันพบผู้ป่วยในช่วงอายุที่น้อยลง หากปล่อยให้ข้อเข่าเสื่อมมากอาจกระทบต่อการใช้ชิวิตประจำวัน เมื่อมีอาการรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยจำเป็นจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ปัจจุบันโรงพยาบาลเวชธานีมีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ผลที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ด้วยการต่อยอดจากการใช้คอมพิวเตอร์นำร่องช่วยผ่าตัด (Computer Assisted Surgery) มาเป็นหุ่นยนต์นำร่องช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Surgery) เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การผ่าตัดมีความถูกต้องของการผ่าตัดมีมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

ปวดเข่าบอกโรคอะไรได้บ้าง
ปวดเข่า อาการที่สร้างความทรมานและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งอาการปวดเข่าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและมีวิธีการดูและรักษาที่แตกต่างกัน

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

ปวดสะโพกที่ต้องพบแพทย์
โรคข้อสะโพกเสื่อมไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในผู้สูงอายุ บางคนอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือมีพัฒนาการที่ผิดปกติ จึงทำให้ข้อสะโพกเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไป ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุ 40 ปี เช่น ภาวะเบ้าสะโพกชันผิดปกติ ผู้ที่ข้อสะโพกติดเชื้อหรือมีอุบัติเหตุบาดเจ็บข้อสะโพกตั้งแต่เด็ก ภาวะหัวข้อสะโพกขาดเลือด เป็นต้น

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

เปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม กลับมาเดินได้ภายใน 12 ชั่วโมง
เข่าเสื่อม เป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะลุก ยืน เดิน หรือนั่ง ยังทำให้เกิดการปวดเข่าเรื้อรังและเข่าผิดรูป หากปล่อยทิ้งไว้นานและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

5 ปัจจัยเสี่ยงกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือด
ความผิดปกติของสะโพกไม่ได้เกิดแค่ในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่บางโรคก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนอายุน้อยหรือในวัยทำงาน อย่างเช่นภาวะกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือด ซึ่งจะทำให้กระดูกอ่อนตัวลงและไม่สามารถรับน้ำหนักได้ จนทำให้เกิดการยุบตัวของหัวกระดูกสะโพก และเกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมในที่สุด

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

เข่าก๊อกแก๊กแบบนี้เสื่อมหรือเปล่า
หากข้อเข่ามีเสียง #ก๊อกแก๊ก เวลางอเข่า หรือนั่งขัดสมาธิ จะไม่ได้มีปัญหาอะไร โดยปกติเสียงแบบนี้มักมาจากเสียงของผิวกระดูกอ่อนหรือเนื้อเยื่อกับเส้นเอ็นในข้อเข่า

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

จะรู้ได้อย่างไรว่า “ข้อเข่าเสื่อม”
ปัญหาโรคข้อเข่าอักเสบเนื่องจาก ข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย เมื่ออายุมากขึ้น ข้อเข่าที่รองรับน้ำหนักมานาน ทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อยุบตัว

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

สะโพกเสื่อมแก้ได้แค่ปรับ 5 ข้อนี้
สะโพกเสื่อมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะจะทำให้มีอาการปวดรุนแรง เดินลำบาก และจะปวดมากขึ้นในเวลากลางคืน แต่ในผู้ป่วยที่อาการเสื่อมยังไม่รุนแรงสามารถชะลอความเสื่อมและลดอาการปวดได้เบื้องต้น ด้วยการปรับพฤติกรรม
939